Forum Artis Rhetoricae 2011

Nr 4 (27) październik-grudzień

Rhetoric between Middle Ages and Renaissance. A summary of previous issues Niniejszy numer „Forum Artis Rhetoricae„, dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Index Plus” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Wydawca: Polskie Towarzystwo Retoryczne, Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki, Zakład Retoryki i Mediów IPS

Zobacz

Nr 3 (26) lipiec-wrzesień

Retoryka i polemika polityczna/ Rhetoric and political polemics Niniejszy numer „Forum Artis Rhetoricae„, dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Index Plus” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Editorial Dziedzictwo klasycznej sofistyki i kultura współczesna Cyprian Mielczarski Tradycja antyczna jako argument w polemice z wrogami

Zobacz

Nr 2 (25) kwiecień-czerwiec

Retoryka i przemiany kultury/ Rhetoric and cultural transformations Niniejszy numer „Forum Artis Rhetoricae„, dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Index Plus” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Editorial Rhetorica docens: wspomnienia studentów z okazji jubileuszu Profesora Jakuba Z. Lichańskiego Wyzwania współczesnej kultury wobec retoryki

Zobacz

Nr 1 (24) styczeń-marzec

Retoryka i sztuka / Rhetoric and Art Niniejszy numer „Forum Artis Rhetoricae„, dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Index Plus” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Editorial Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania Agnieszka Kampka Na progu nowoczesności. Renesansowa sztuka mnemotechniczna na przykładzie „Dialogu o

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content