Najlepsze prace: czekamy na wyniki
 /  Aktualności / Konkurs PTR / Najlepsze prace: czekamy na wyniki
Najlepsze prace: czekamy na wyniki

Najlepsze prace: czekamy na wyniki

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia na konkurs na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Cieszy nas różnorodność przesłanych propozycji, która potwierdza, że retoryka jest interdyscyplinarna i ma swoje miejsce w naukach filologicznych, komunikologicznych i politologicznych.

Zgłoszone do konkursu prace licencjackie i magisterskie zostały przygotowane przez absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, Warszawskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zatem rozpoczynamy ocenę w systemie ślepej recenzji. Powołana komisja konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:

  • poprawność zastosowania wybranych metod analizy retorycznej,
  • walory naukowe i poznawcze pracy,
  • oryginalność i prezentacja problematyki,
  • zawartość merytoryczna i znajomość literatury przedmiotu,
  • poprawność językowa.

Planujemy, aby wyniki konkursu zostały ogłoszone jako wydarzenie towarzyszące na majowych warsztatach PTR, o czym będziemy jeszcze informować.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content