Zwycięska praca opublikowana!
 /  Aktualności / Konkurs PTR / Zwycięska praca opublikowana!
Zwycięska praca opublikowana!

Zwycięska praca opublikowana!

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze „Res Rhetorica” ukazał się artykuł Pana Krystiana Słomki vel Słomińskiego, którego praca magisterska zwyciężyła w II Konkursie PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą narzędzia retoryki.

Artykuł streszcza wybrane wątki badania Dyplomanta. Zapraszamy do lektury: Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy.

W uzasadnieniu nagrody czytaliśmy:

Praca mgr. Krystiana Słomki vel Słomińskiego w jednogłośnej opinii komisji zasługuje na nagrodę ze względu na dojrzałość i rzetelność wywodu, jakość analizy i wartość poznawczą.
Jest to obszerna, niezwykle szczegółowa, ambitna i erudycyjna praca, poświęcona problematyce, która nieczęsto wzbudza zainteresowanie studentów. Stanowi cenne uzupełnienie badań nad literaturą staropolską, warte włączenia w szerszy obieg naukowy. Struktura pracy jest funkcjonalna, ściśle podporządkowana zarówno celowi pracy, jak i projektowanej analizie z użyciem narzędzi retorycznych. Autor wykazuje się bardzo dobrą znajomością literatury przedmiotu (imponująca bibliografia, skrupulatnie wykorzystywana oraz przypisy rzeczowe i słownikowe), swobodnie operuje terminologią retoryczną. Analiza przeprowadzona jest modelowo, z zachowaniem dyscypliny myślowej właściwej badaniom komparatystycznym. Komisja wyraża nadzieję, że laureat zechce kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w dziedzinie retoryki.

II Konkurs PTR na pracę dyplomową z retoryki

 

 

Więcej o tegorocznej edycji konkursu tutaj. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada.

III Konkurs PTR

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter