[Call for Papers] Retoryka (nie)pamięci
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Call for Papers] Retoryka (nie)pamięci
[Call for Papers] Retoryka (nie)pamięci

[Call for Papers] Retoryka (nie)pamięci

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów.

Współczesne kultury, niezależnie od dominującego w nich rynkowo zorientowanego kultu nowości, opierają swoją ciągłość na pamiętaniu i tworzeniu, a potem odtwarzaniu tradycji, ewokowaniu pamiętanych zdarzeń, zjawisk, ludzi, zachowań, a sama pamięć – dzięki wielorakim i wielozadaniowym technologicznym wzmocnieniom – jest zawsze i na różne sposoby obecna w teraźniejszości. Z drugiej strony, retoryka (nie)pamięci pozwala ludziom nie mówić, nie przypominać, nie pamiętać – lub mówić nie wprost, bez nazywania. Wszystko po to, by nie naruszać tego, co oswojone i zaakceptowane przez grupę ludzką jako bezpieczny wymiar jej funkcjonowania i dookreślania własnych pozycji ideologicznych wobec innych społeczności, zjawisk, czy definiowania dyskursu prawdziwościowego na użytek grupowy.

Nie można też – nomen omen – zapomnieć o roli pamięci i pamiętania w klasycznej strukturze dzieła retorycznego. Memoria, mnemotechniki – podejście do tych kluczowych zjawisk jest dziś zgoła odmienne niż w retoryce klasycznej. Z jakimi wyzwaniami w tym obszarze mierzymy się w dobie mediatyzacji, prezentacji multimedialnych, teleprompterów, kalendarzy interaktywnych i innych wspomagaczy pamięci?

Do namysłu nad tymi zjawiskami – a także innymi – związanymi z retoryką (nie)pamięci zapraszamy kulturoznawców, językoznawców, filologów, medioznawców, komunikologów, antropologów, politologów, socjologów, historyków zajmujących się kwestią retorycznego funkcjonowania dyskursu około-pamięciowego.

Więcej: https://resrhetorica.com/index.php/RR/announcement/view/15

 

Redaktorzy numeru:

Marek Jeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, jezmar@umk.pl

Anna M. Kiełbiewska, Uniwersytet Warszawski, a.miloszewska@uw.edu.pl

fot. Pixabay/Alexandra_Koch

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content