[Res Rhetorica] „Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej”
[Res Rhetorica] „Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej”

[Res Rhetorica] „Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej”

Pierwszymi obserwacjami płynącymi z dotychczasowych prac nad przygotowaniem korpusu debat konkursowych dzielą się Kinga Rogowska i Marcin Będkowski z Uniwersytetu Warszawskiego

Abstrakt

Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej trudności z efektywną wizualizacją debat oraz statusu argumentacji w debatach konkursowych jako specyficznym gatunku mowy charakteryzującym się wysokim stopniem nasycenia zjawiskami argumentacyjnymi i okołoargumentacyjnymi. Do analizy argumentów wyrażonych w mowach składających się na tworzony korpus debat wykorzystano model Toulmina. Pozwoliło to przedstawić rolę przesłanek entymematycznych i koncepcję uwzględniającego je schematu anotacji.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 2 (2023), pt. Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Ewa Modrzejewska, Elżbieta Pawlak-Hejno

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/geralt)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter