[Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”
[Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”

[Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”

– Oto (…) niejako wbrew gospodarczym diagnozom, coraz wyraźniej uwidacznia się od ponad dekady obecność kobiet na rynku pracy przynajmniejw jednym obszarze – w sferze samodzielnie podejmowanej aktywizacji zawodowej – zauważa dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn z KUL.

Abstrakt

Badany typ dyskursu emancypacyjnego jest wyrazem dążeń środowisk kobiecych do wypracowania własnej przestrzeni w sferze przedsiębiorczości. Instytucjami tego dyskursu są organizacje zachęcające Polki do biznesowego współdziałania. Celem artykułu jest analiza narracji trzech takich instytucji pod kątem typów strategii argumentacyjnych (ethospathoslogos) legitymizujących ten dyskurs i ich funkcji. Wyniki badań wskazują na dominującą argumentację etotyczną, która służy m.in. eksponowaniu potrzeby biznesowej samodzielności kobiet oraz akcentowaniu ich wspólnotowości i wzajemnego wsparcia. Praktyki komunikacyjne oparte na pathos cechują jedną z organizacji, której narracja nieco bardziej też zaznacza miejsce jednostki na tle kobiecej wspólnoty. Stylistyka dyskursu wykazuje jego racjonalność i rzeczowość, nie ujawnia radykalnej postawy feminizmu wojującego.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 2 (2023), pt. Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Ewa Modrzejewska, Elżbieta Pawlak-Hejno

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/dimitrisvetsikas1969)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content