[Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”
[Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”

[Res Rhetorica] „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”

– Oto (…) niejako wbrew gospodarczym diagnozom, coraz wyraźniej uwidacznia się od ponad dekady obecność kobiet na rynku pracy przynajmniejw jednym obszarze – w sferze samodzielnie podejmowanej aktywizacji zawodowej – zauważa dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn z KUL.

Abstrakt

Badany typ dyskursu emancypacyjnego jest wyrazem dążeń środowisk kobiecych do wypracowania własnej przestrzeni w sferze przedsiębiorczości. Instytucjami tego dyskursu są organizacje zachęcające Polki do biznesowego współdziałania. Celem artykułu jest analiza narracji trzech takich instytucji pod kątem typów strategii argumentacyjnych (ethospathoslogos) legitymizujących ten dyskurs i ich funkcji. Wyniki badań wskazują na dominującą argumentację etotyczną, która służy m.in. eksponowaniu potrzeby biznesowej samodzielności kobiet oraz akcentowaniu ich wspólnotowości i wzajemnego wsparcia. Praktyki komunikacyjne oparte na pathos cechują jedną z organizacji, której narracja nieco bardziej też zaznacza miejsce jednostki na tle kobiecej wspólnoty. Stylistyka dyskursu wykazuje jego racjonalność i rzeczowość, nie ujawnia radykalnej postawy feminizmu wojującego.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 2 (2023), pt. Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Ewa Modrzejewska, Elżbieta Pawlak-Hejno

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/dimitrisvetsikas1969)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter