[Res Rhetorica] „Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii 'Środowisko'”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii 'Środowisko'”
[Res Rhetorica] „Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii 'Środowisko'”

[Res Rhetorica] „Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii 'Środowisko'”

„Fotoreporter, by wzbudzić emocje, powinien odpowiednio zbudować sugestywny obraz, który zostanie właściwie odczytany dzięki wspólnym kodom kulturowym, czyli zuniwersalizowanym obrazom mentalnym” – pisze w swoim artykule dr Ewa Bulisz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Abstrakt

Fotografie nagrodzone w konkursie Grand Press Photo w kategorii „Środowisko” przyczyniają się do kształtowania świadomości społecznej odnośnie do współczesnych problemów i wyzwań ekologicznych. Analiza retoryczna wybranych fotografii i fotoreportaży dowodzi, że siła perswazyjna obrazu, użyta jako argument emocjonalny, może wpływać na kształtowanie opinii publicznej o stanie środowiska oraz zachęcać do podjęcia działań proekologicznych. Artykuł prezentuje rolę „strategicznej empatii”/„strategicznego współodczuwania” w procesie perswazji fotografii reporterskiej.

 

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/539/297.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 2 (2021), pt. Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Katarzyna Paszkiewicz.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. fotopolis.pl)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter