[Res Rhetorica] „Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii 'Środowisko'”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii 'Środowisko'”
[Res Rhetorica] „Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii 'Środowisko'”

[Res Rhetorica] „Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii 'Środowisko'”

„Fotoreporter, by wzbudzić emocje, powinien odpowiednio zbudować sugestywny obraz, który zostanie właściwie odczytany dzięki wspólnym kodom kulturowym, czyli zuniwersalizowanym obrazom mentalnym” – pisze w swoim artykule dr Ewa Bulisz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Abstrakt

Fotografie nagrodzone w konkursie Grand Press Photo w kategorii „Środowisko” przyczyniają się do kształtowania świadomości społecznej odnośnie do współczesnych problemów i wyzwań ekologicznych. Analiza retoryczna wybranych fotografii i fotoreportaży dowodzi, że siła perswazyjna obrazu, użyta jako argument emocjonalny, może wpływać na kształtowanie opinii publicznej o stanie środowiska oraz zachęcać do podjęcia działań proekologicznych. Artykuł prezentuje rolę „strategicznej empatii”/„strategicznego współodczuwania” w procesie perswazji fotografii reporterskiej.

 

Czytaj artykuł: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/539/297.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 2 (2021), pt. Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture.

Redaktorki numeru: Anna Bendrat, Katarzyna Paszkiewicz.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. fotopolis.pl)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content