[Res Rhetorica] „Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur”
[Res Rhetorica] „Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur”

[Res Rhetorica] „Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur”

Polecamy artykuł dr. hab. Joanny Nowińskiej z Uniwersytetu Śląskiego, która pisze: Niezwykle ciekawym tekstem z perspektywy sztuki perswazji jest fragmentz rozdz. 8. Ewangelii św. Jana (dalej. J 8, 1-11) opisujący kilkupoziomową kon-trowersję dotyczącą sprawiedliwości, autorytetu, samooceny, a także nadziei. Fragment ten został spopularyzowany z racji zaskakującego, a zarazem kuriozal-nie prostego i natychmiastowego rozwiązania sytuacji dramatycznej z wątkiem cudzołóstwa.

Abstrakt

Usytuowanie ewangelicznego tekstu J 8,1-11 na pograniczu kultury oralnej i jej upiśmiennienia oraz kontekstu semickiego i greckiego warunkuje silną ewokatywność, dialogiczność, personalizm i wyakcentowanie odniesień społecznych. Eufonia przynależy tu do perswazyjnej strategii peryferycznej, pełni funkcję konatywną, implikuje proces obserwacji, zaangażowania, wzmacnia wrażliwość na komunikaty. Sensoryka, uwidaczniająca się w odniesieniach do zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, doświadczeń kinetycznych, wpływa m.in. na zmianę systemu wartości, a także dokonuje przetasowania przynależności. Intertekstualność pozwala na dotarcie do istoty postrzegania jednego z kluczowych zagadnień perykopy: prawa oraz otwiera obiorcę na przyszłe wydarzenia, które tekst sugeruje.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 3 (2023), pt. Retoryka różnych perspektyw.

Redaktorka numeru: Agnieszka Kampka

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/peroivo)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter