Praca z retoryki: wyzwanie dla promotorów i studentów. Relacja z seminarium PTR
 /  Aktualności / Relacje z seminariów / Praca z retoryki: wyzwanie dla promotorów i studentów. Relacja z seminarium PTR
Praca z retoryki: wyzwanie dla promotorów i studentów. Relacja z seminarium PTR

Praca z retoryki: wyzwanie dla promotorów i studentów. Relacja z seminarium PTR

14 grudnia odbyło się II seminarium naukowe  z cyklu Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?, zorganizowane pod patronatem PTR przez Zakład Retoryki i Mediów UW, skierowane do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym. Tematem spotkania była retoryka w badaniach mediów w kontekście przygotowywania prac dyplomowych.

Temat ten przedstawiła prof. Barbara Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedmiotem omówienia był etap przygotowawczy badań, uwzględniający:

  • sposoby definiowania retoryki,
  • wybór materiału badawczego,
  • wybór tematu badań,
  • metodologię, a więc wybory lekturowe, które pozwolą wprowadzić studenta w problematykę badań retorycznych i zbudować narzędzia analizy tekstów,
  • wprawki analityczne.

Dyskusja dotyczyła wyborów lekturowych i sposobu doboru narzędzi metodologicznych do badania artefaktów medialnych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilku ośrodków akademickich reprezentujących humanistyczne i społeczne dyscypliny badawcze.

Seminarium prowadziła prof. Agnieszka Budzyńska-Daca z UW.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content