[Res Rhetorica] „Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat”
[Res Rhetorica] „Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat”

[Res Rhetorica] „Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat”

„Barbarzyńskość” nigdy nie była jednak pojęciem jednolitym, lecz, co widaćnawet w przytoczonym na początku cytacie z Polityki, zróżnicowanym: innestereotypy odnosiły się do „dzikich i wojowniczych” ludów północy, inne do „miękkich i tchórzliwych” mieszkańców Wschodu – pisze dr. hab. Joanna Sowa z Uniwersytetu Łódzkiego.

Abstrakt

Lukian, jeden z najwybitniejszych greckich stylistów, satyryk i mówca, pochodził z Samosat nad Eufratem – był więc, według własnego określenia, „Syryjczykiem i barbarzyńcą”. Ta podwójna perspektywa – Greka z wykształcenia, „barbarzyńcy” z pochodzenia – pozwoliła mu w wielu utworach nie tylko wykorzystywać sięgający czasów wojen perskich motyw dychotomii Hellenów i barbarzyńców, ale także podważać zakorzenione stereotypy, bawiąc się nimi i kierując ostrze satyry w obu kierunkach. Celem artykułu jest ukazanie, na wybranych przykładach, sposobu, w jaki Lukian zarówno przełamuje, jak i wykorzystuje związane z pochodzeniem stereotypy, ukazując kontrast pomiędzy grecką paideią a kulturą pojawiąjących się w jego dialogach „barbarzyńców”, a także przedstawiając w zupełnie odmiennym świetle dwie kategorie „barbarzyńców”: Scytów i Syryjczyków.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 10, No 3 (2023), pt. Retoryka różnych perspektyw.

Redaktorka numeru: Agnieszka Kampka

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/darksouls1)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter