[Res Rhetorica] „Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie kompetencji rozumienia debaty radiowej”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie kompetencji rozumienia debaty radiowej”
[Res Rhetorica] „Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie kompetencji rozumienia debaty radiowej”

[Res Rhetorica] „Glottodydaktyka wobec wielości teorii argumentacji. Modelowanie kompetencji rozumienia debaty radiowej”

– Umiejętności argumentowania rozwijają się przez nieskrępowaną praktykę, weryfikują i doskonalą się przez doświadczenie, a w szczególności dzięki wyprowadzanym z tego doświadczenia wnioskom co do racjonalności i skuteczności obranych strategii – zauważa dr hab. Bernadeta Wojciechowska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i proponuje pochylenie się nad konkretnym zbiorem kompetencji: umiejętnościom rozumienia debaty radiowej.

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto problematykę wyboru teorii argumentacji jako podstawy kształcenia kompetencji interpretacyjnych w języku obcym i omówiono ją w odniesieniu do rozumienia debaty radiowej. Wychodząc z założenia, że konceptualizacja debaty wyznacza rodzaj działań intelektualnych, które pozwalają ją zrozumieć, zaproponowano gatunkowy i retoryczny model tego gatunku dyskursu oraz wyprowadzono z niego umiejętności niezbędne dla jego krytycznego odbioru.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 1 (2022), pt. Retoryka rzeczy/Rhetoric of things.

Redaktorki numeru: Anna M. Kiełbiewska, Anna Bendrat

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/smorazanm)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter