[Res Rhetorica] „’To jest wojna!’. Medialne narracje o protestach kobiet”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „’To jest wojna!’. Medialne narracje o protestach kobiet”
[Res Rhetorica] „’To jest wojna!’. Medialne narracje o protestach kobiet”

[Res Rhetorica] „’To jest wojna!’. Medialne narracje o protestach kobiet”

Analizę retoryczną narracji na temat Ogólnopolskiego Strajku Kobiet prof. Barbara Sobczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu osadziła w kontekście społecznym. Na warsztat Autorka wzięła materiał źródłowy z czterech tygodników opinii, o zróżnicowanej linii światopoglądowej.

Abstrakt

Przedmiotem analizy retorycznej są medialne narracje czterech tygodników: liberalnych „Newsweeka” i „Polityki” oraz konserwatywnych „Sieci” i „Do rzeczy”, o protestach kobiet, które odbywały się w Polsce od 22 października 2020 roku do początku marca pod szyldem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Celem analizy jest pokazanie, w jaki sposób różne media konstruują system wyobrażeń na temat przyczyn protestów i jak opisują ich przebieg. W centrum zainteresowania znalazły się przede wszystkim takie zagadnienia retoryki narracji, jak: narzędzia budowania porządku świata oraz typy bohaterów i sposoby ich konstruowania (motywacje, relacje między nimi, przypisywane im wartości i intencje działania). W przypadku każdego z tygodników można mówić o spójności narracji zarówno na poziomie mikro, a więc pojedynczych artykułów, jak i na poziomie makro. Spójność ta opiera się na zgodności sądów, którymi posługują się autorzy poszczególnych tekstów, konstruowaniu określonego obrazu świata i języku, jakiego używa każdy z tygodników.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 9, No 1 (2022), pt. Retoryka rzeczy/Rhetoric of things.

Redaktorki numeru: Anna M. Kiełbiewska, Anna Bendrat

Zobacz cały numer: https://resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay/PatricioHurtado)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter