[Res Rhetorica] „Kairos and actio – a rhetorical approach to timing”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] „Kairos and actio – a rhetorical approach to timing”
[Res Rhetorica] „Kairos and actio – a rhetorical approach to timing”

[Res Rhetorica] „Kairos and actio – a rhetorical approach to timing”

W aktualnym numerze „Res Rhetorica” polecamy między innymi artykuł Marie Gelang, w którym Autorka analizuje retoryczne ujęcia kategorii czasu.

Abstrakt

Niniejszy artykuł bada zagadnienia dotyczące czasu, tj. kairos, w interakcjach międzyludzkich poprzez analizę komunikacji niewerbalnej. Umiejętność wyczucia czasu, zdolność do zrobienia „właściwej rzeczy we właściwym czasie”, jest ważna dla retorycznej sprawczości. Jakie procesy niewerbalne występują w interakcji międzyludzkiej i jak wpływają one na możliwość zaistnienia momentu kairotycznego? Analizie poddano materiał empiryczny, na który składają się próby teatralne. Wyniki badań wskazują, że takie cechy actio, jak tempo i energia, a także phronesis są ważnymi czynnikami sprzyjającymi pojawieniu się momentu kairotycznego.

 

Artykuł pochodzi z „Res Rhetorica”, Vol 8, No 3 (2021), pt. Retoryka (re)prezentacji/Rhetoric of (re)presentation.

Redaktorka numeru: Ewa Modrzejewska.

Zobacz cały numer: https://www.resrhetorica.com

 

(fot. Pixabay)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter