Relacje z seminariów
 /  Relacje z seminariów
Praca z retoryki: wyzwanie dla promotorów i studentów. Relacja z seminarium PTR

Praca z retoryki: wyzwanie dla promotorów i studentów. Relacja z seminarium PTR

14 grudnia odbyło się II seminarium naukowe  z cyklu Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?, zorganizowane pod patronatem PTR przez Zakład Retoryki i Mediów UW, skierowane do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym. Tematem spotkania była retoryka w badaniach mediów w kontekście przygotowywania prac dyplomowych. Temat ten przedstawiła prof. Barbara Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Zobacz
Seminarium PTR: pierwsze spotkanie promotorów i dalsze perspektywy

Seminarium PTR: pierwsze spotkanie promotorów i dalsze perspektywy

Relacje z seminariów

25 maja odbyło się spotkanie naukowe  pt. Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?, zorganizowane pod patronatem PTR przez Zakład Retoryki i Mediów UW, Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL i Katedrę Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej na UMCS. Było ono głównie skierowane do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele

Zobacz
I seminarium naukowe PTR w nowym cyklu za nami

I seminarium naukowe PTR w nowym cyklu za nami

AktualnościRelacje z seminariów

Jeden z ostatnich piątkowych wieczorów w kwietniu upłynął nam nad rozważaniami o związkach retoryki i lingwistyki, które na inauguracyjnym seminarium przedstawiła dr hab. Maria Załęska, przewodnicząca PTR. Tym samym rozpoczęliśmy cykl spotkań metodologicznych pt. „Rhetorica inter alia”, które będziemy kontynuować w nadchodzących miesiącach, zapraszając badaczy do przedstawienia swoich refleksji na temat powiązań retoryki z  innymi

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter