Relacje z seminariów
 /  Relacje z seminariów
Praca z retoryki: wyzwanie dla promotorów i studentów. Relacja z seminarium PTR

Praca z retoryki: wyzwanie dla promotorów i studentów. Relacja z seminarium PTR

14 grudnia odbyło się II seminarium naukowe  z cyklu Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?, zorganizowane pod patronatem PTR przez Zakład Retoryki i Mediów UW, skierowane do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym. Tematem spotkania była retoryka w badaniach mediów w kontekście przygotowywania prac dyplomowych. Temat ten przedstawiła prof. Barbara Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Zobacz
Seminarium PTR: pierwsze spotkanie promotorów i dalsze perspektywy

Seminarium PTR: pierwsze spotkanie promotorów i dalsze perspektywy

Relacje z seminariów

25 maja odbyło się spotkanie naukowe  pt. Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?, zorganizowane pod patronatem PTR przez Zakład Retoryki i Mediów UW, Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL i Katedrę Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej na UMCS. Było ono głównie skierowane do promotorów prowadzących seminaria o charakterze retorycznym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele

Zobacz
I seminarium naukowe PTR w nowym cyklu za nami

I seminarium naukowe PTR w nowym cyklu za nami

AktualnościRelacje z seminariów

Jeden z ostatnich piątkowych wieczorów w kwietniu upłynął nam nad rozważaniami o związkach retoryki i lingwistyki, które na inauguracyjnym seminarium przedstawiła dr hab. Maria Załęska, przewodnicząca PTR. Tym samym rozpoczęliśmy cykl spotkań metodologicznych pt. „Rhetorica inter alia”, które będziemy kontynuować w nadchodzących miesiącach, zapraszając badaczy do przedstawienia swoich refleksji na temat powiązań retoryki z  innymi

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content