[Res Rhetorica] Retoryka kryzysu/ Rhetoric of Crisis, vol 7, No 1 (2020)
 /  Aktualności / RR: nowy numer / [Res Rhetorica] Retoryka kryzysu/ Rhetoric of Crisis, vol 7, No 1 (2020)
[Res Rhetorica] Retoryka kryzysu/ Rhetoric of Crisis, vol 7, No 1 (2020)

[Res Rhetorica] Retoryka kryzysu/ Rhetoric of Crisis, vol 7, No 1 (2020)

Nowy numer „Res Rhetorica” przygotowany pod redakcją Agnieszki Kampki i Marty Rzepeckiej poświęcony jest retoryce kryzysu. Choć jego przygotowania zaczęły się wiele miesięcy temu, to dziś ta tematyka zyskuje szczególne znaczenie.
  • Jak przemawiają amerykańscy prezydenci w obliczu największych tragedii – o tym pisze Rafał Kuś.
  • Iwona Bartoszewicz na przykładzie niemieckiej broszury na temat zbrodni katyńskiej pokazuje etyczny kryzys komunikacji.
  • Paweł Sarna i Ewelina Tyc badają, jak polskie gazety mierzyły się z emocjami po zabójstwie Pawła Adamowicza.
  • Marcin Styszyński omawia specyfikę retoryki arabskiej używanej przez strony konfliktu w Jemenie.
  • W dziale Varia – Paweł Gondek zastanawia się nad komunikacją perswazyjną w perspektywie personalistycznej, Gulnara Karimova zaś przedstawia wyniki badań porównawczych – retoryki wizualnej stosowanej przez instagramerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wielkiej Brytanii.

Vol 7, No 1 (2020): Retoryka kryzysu/ Rhetoric of Crisis

redaktorki numeru: Agnieszka Kampka, Marta Rzepecka

Spis treści

Temat numeru

Paweł Sarna, Ewelina Tyc
Iwona Bartoszewicz
Rafał Kuś
Marcin Styszyński

Varia

Paweł Gondek
Gulnara Karimova

Recenzje

Recenzja/Review: Michał Czerenkiewicz, Polonia illustrata. Łacińska twórczość panegiryczna Szymona Starowolskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019
Agnieszka Kampka

 

Fot. https://flic.kr/p/aGSwqp

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter