[Call for papers] Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku
 /  RR: zapowiedzi numerów / [Call for papers] Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku
[Call for papers] Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku

[Call for papers] Retoryka ciała i umysłu w XXI wieku

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów.

W erze postępu technologicznego i zmieniających się paradygmatów społeczno-kulturowych, skomplikowana relacja między ciałem a umysłem budzi powszechne zainteresowanie. Niniejszy numer ma na celu zbadanie różnych perspektyw, które wpływają na rozumienie retoryki ciała i umysłu w XXI wieku. Konteksty kulturowe i historyczne mają znaczący wpływ na ewolucję tych dyskursów, gdyż zmieniające się postawy i normy społeczne wpływają na sposób przedstawiania i postrzegania ciała i umysłu w danym momencie, odzwierciedlając tym samym stan psychiki zbiorowej. Badanie perspektywy historycznej pozwala nam rozpoznać, w jaki sposób klasyczne tradycje filozoficzne i retoryczne ukształtowały retorykę ciała i umysłu we współczesnym dyskursie. Starożytni myśliciele, tacy jak Platon, Arystoteles i stoicy, aktywnie debatowali na temat natury relacji umysł-ciało, wywierając trwały wpływ na myśl zachodnią, która nadal odzwierciedla się w dzisiejszych dyskusjach na temat ucieleśnienia i dobrostanu psychicznego.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów badających perspektywę retoryczną wizerunku ciała i umysłu przede wszystkim w XXI wieku, a w szczególności sposobu, w jaki media, literatura i sztuka modyfikują tradycyjne podejście do poznawczych, umysłowych, fizycznych i emocjonalnych odpowiedzi na szybko zmieniające się środowisko człowieka. Chociaż skupiamy się na współczesności, zachęcamy również do zaprezentowania historycznego spojrzenia na retorykę ciała i umysłu.

Więcej: https://resrhetorica.com/index.php/RR/announcement/view/16

 

Redaktorzy numeru:

Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; anna.bendrat@gmail.com

Elżbieta Pawlak-Hejno, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; elzpawlak@gmail.com

fot. Pixabay/Mediamodifier

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter