Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica] „Multimodalna argumentacja retoryczna w konstruowaniu obrazów sytuacji kryzysowych na przykładzie newsów telewizyjnych serwisów informacyjnych”

[Res Rhetorica] „Multimodalna argumentacja retoryczna w konstruowaniu obrazów sytuacji kryzysowych na przykładzie newsów telewizyjnych serwisów informacyjnych”

W artykule przedstawione są wyniki analizy newsów3 telewizyjnego serwisu informacyjnego dotyczących wybranych sytuacji kryzysowych, w której są one traktowane jako multimodalne konstrukcje rzeczywistości tworzone na podstawie tekstu audiowizualnego. Wyniki tej eksploracji pokazują, jak badana audycja przekazuje informacje, wzbogacając je w różnoraki sposób o elementy perswazyjne na płaszczyźnie języka, obrazu, muzyki i odgłosów tworzące we wzajemnej

Zobacz
[Res Rhetorica] Tom 9 Nr 4 (2022): Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies

[Res Rhetorica] Tom 9 Nr 4 (2022): Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies

Zróżnicowana tematyka tekstów zebranych w numerze obrazuje kilka najnowszych nurtów badań retorycznych, pokazując jednocześnie i ciekawe pola zainteresowań, i nowatorskie narzędzia badawcze – zapowiadają redaktorki numeru Katarzyna Molek-Kozakowska i Agnieszka Kampka. – Jednym z takich aktualnych trendów jest retoryka nowego materializmu – próba zrozumienia, w jaki sposób warunki materialne mogą być analizowane za pomocą instrumentarium

Zobacz
[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”

[Res Rhetorica] „Spirals of Fear: 2021 Presidential Elections in Ecuador”

Spirala strachu jako model komunikowania podczas wyborów prezydenckich w Ekwadorze w 2021 – taką tezę stawia Jazmin del Salto z Uniwersytetu Opolskiego w swoim artykule, który opublikowaliśmy w dziale #media. Abstrakt Spirale strachu wynikają zwykle z konwergencji działań medialnych i politycznych, które konfigurują przestrzeń publiczną. Zwykle na początku media dekontekstualizują wiadomości generujące postrzeganie negatywności, zniekształcenia,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”

[Res Rhetorica] „Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji”

Ofiara, Prześladowca, Wybawca i Głupiec – jakie grupy społeczne są obsadzane w tych rolach w kontekście retoryki pandemicznej? Odpowiedzi na takie (między innymi) pytanie poszukiwali w swojej analizie dr hab. Paweł Sarna i dr Róża Norstrom z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Abstrakt W artykule przedstawiono wyniki analizy ponad 300 polskich memów dotyczących pandemii SARS-CoV-2 z

Zobacz
[Res Rhetorica] Argumentacja w retoryce (call for papers)

[Res Rhetorica] Argumentacja w retoryce (call for papers)

W Retoryce Arystotelesa logos jako część inwencji retorycznej przedstawiony jest jako argumentacja entymematyczna odnosząca się do istoty sprawy. Etos i patos również mogą przybrać formę entymematu, ale argumentacja ta nie odnosi się bezpośrednio do zagadnienia. W tego rodzaju entymemacie konkluzja odnosi się do etosu mówiącego lub do odbioru emocjonalnego słuchaczy. W sytuacji idealnej — z

Zobacz
[Res Rhetorica] „Różne twarze uchodźcy – o retorycznych strategiach zarządzania kryzysem na przykładzie historii 'dzieci z Michałowa'”

[Res Rhetorica] „Różne twarze uchodźcy – o retorycznych strategiach zarządzania kryzysem na przykładzie historii 'dzieci z Michałowa'”

– Podstawą mojej analizy są szeroko rozumiane teksty dziennikarskie (komentarze ekspertów, teksty publicystyczne, przytaczane wypowiedzi polityków), które nawiązują do sytuacji migrantów, w tym dzieci, zatrzymanych po nielegalnym przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej – pisze Jakub Pstrąg z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Abstrakt Przedmiotem artykułu są werbalne (artykuły prasowe) i niewerbalne (fotografia prasowa) techniki kontrolowania tematu uchodźców, imigrantów i migrantów

Zobacz
[Res Rhetorica] „„Twojego życia nic już nie odmieni”. Retoryka spektaklu, kryzysu i metanoi w rozmowie Kamila Durczoka z Markiem Czyżem”

[Res Rhetorica] „„Twojego życia nic już nie odmieni”. Retoryka spektaklu, kryzysu i metanoi w rozmowie Kamila Durczoka z Markiem Czyżem”

Medialny spektakl, teatralna scena, egzystencjalny dialog w perspektywie kryzysu i śmierci – takie ramy dla analizy wywiadu Marka Czyża z Kamilem Durczokiem przyjęli Marta Tomczok i Paweł Tomczok z Uniwersytetu Śląskiego. Abstrakt W artykule przedstawiono analizę wywiadu zatytułowanego Dziennikarz przerywa milczenie! Rozmowa z Kamilem Durczokiem zamieszczonego na kanale „Czyż tak!” 21 sierpnia 2020 roku. Wywiad nagrany został

Zobacz
[Res Rhetorica] Tom 9 nr 3(2022): Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis

[Res Rhetorica] Tom 9 nr 3(2022): Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/Rhetoric of reasons and emotions in times of crisis

Wiodącym wątkiem tematycznym numeru jest kryzys i retoryczne sposoby jego opisywania, odczuwania i/lub narzucania jego percepcji – piszą redaktorki tomu, profesor Maria Załęska i doktor Ewa Modrzejewska z Uniwersytetu Warszawskiego. – Pojęcie ‘kryzys’ zawiera potencjał zmiany na lepsze, poprawy i odrodzenia. Upowszechniło się jednak negatywne rozumienie tego terminu, związane z (często długotrwałą) sytuacją zagrożenia, ryzyka,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy”

[Res Rhetorica] „Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy”

RR: polecane artykuły

W kwestii retoryki awangardowej wciąż brakuje wyczerpujących omówień, które rzucałyby światło na zabiegi i techniki wykorzystywane przez dwudziestowiecznych poetów – pisze w swoim artykule Adam Pietryga z Uniwersytetu Wrocławskiego. – Połączenie narzędzi z zakresu analizy retorycznej oraz dotychczasowych metodologii wypracowanych przez historyków literatury może okazać się szczególnie owocne właśnie w przypadku poezji politycznie zaangażowanej, w

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line cz. 2 – podsumowania”

[Res Rhetorica] „Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line cz. 2 – podsumowania”

Doktor Elżbieta Pawlak-Hejno podsumowuje refleksje na temat retorycznych wyzwań w nauczaniu online na poziomie akademickim. Abstrakt Marzec 2020 roku zapisał się w historii jako miesiąc, w którym wybuch pandemii zrewolucjonizował świat, jaki znaliśmy dotychczas. Rozliczne restrykcje, ograniczenie kontaktów społecznych, lockdown zmieniły codzienne funkcjonowanie w wielu obszarach, także w edukacji. Dwa lata temu po raz pierwszy

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter