Blog page
 /  Blog page
[Res Rhetorica] “Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii ‘Środowisko'”

[Res Rhetorica] “Retoryczny patos w fotografiach nagrodzonych w konkursie Grand Press Photo w kategorii ‘Środowisko'”

“Fotoreporter, by wzbudzić emocje, powinien odpowiednio zbudować sugestywny obraz, który zostanie właściwie odczytany dzięki wspólnym kodom kulturowym, czyli zuniwersalizowanym obrazom mentalnym” – pisze w swoim artykule dr Ewa Bulisz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Abstrakt Fotografie nagrodzone w konkursie Grand Press Photo w kategorii „Środowisko” przyczyniają się do kształtowania świadomości społecznej odnośnie do współczesnych

Zobacz
[Res Rhetorica] “‘That’s the Wonder of It’: Affective Dimensions of Visual Rhetoric for Biodiversity Conservation”

[Res Rhetorica] “‘That’s the Wonder of It’: Affective Dimensions of Visual Rhetoric for Biodiversity Conservation”

Dr Laura McGrath z Kennesaw State University analizuje w swoim artykule studium przypadku Światowego Festiwalu Bioróżnorodności 2020. Abstrakt W praktykach komunikacyjnych związanych ze środowiskiem naturalnym zaangażowanie odbiorców jest podstawowym warunkiem osiągnięcia celów perswazyjnych. Niniejszy artykuł wpisuje się w popularny obecnie trend badań nad wizualną narracją oraz emocjonalizacją przekazu, czyli celowym okazywaniem i wzbudzaniem emocji, jako

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture, Tom 8, Nr 2 (2021)

[Res Rhetorica] Retoryka ekologii w kulturze wizualnej/Rhetoric of Ecology in Visual Culture, Tom 8, Nr 2 (2021)

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru Res Rhetorica 2/2021 poświęconego retoryce ekologii w kulturze wizualnej. Opierając się na fundamentalnych powiązaniach między ekologią a retoryką i czerpiąc z praktycznych przykładów kultury wizualnej funkcjonujących na styku tych dwóch dziedzin, autorzy ukazują, w jaki sposób retoryka może wpływać na podnoszenie świadomości na temat problemów związanych z ochroną przyrody

Zobacz

Seminarium PTR o retoryce i filmie

Aktualności

18 czerwca 2021 r. odbyło się seminarium z cyklu Retoryka inter alia z udziałem dr hab. Artura Mamcarza-Plisieckiego z KUL pt. Retoryka wobec filmu. Dyskutowano o możliwości zastosowania różnych wariantów metodologicznych retoryki do badania dzieła filmowego. Prelegent przedstawił swoją koncepcję analizy retorycznej opartej na klasycznym rozróżnieniu systemowym inventio, dispositio, elocutio, którą zawarł w książce Filozofia

Zobacz
[Res Rhetorica] “Rhetorical strategies of counter journalism: How American YouTubers are challenging dominant media election narratives”

[Res Rhetorica] “Rhetorical strategies of counter journalism: How American YouTubers are challenging dominant media election narratives”

“W ostatnich latach popularna stała się (…) wśród YouTuberów ‘bezpośrednia ocena trafności merytorycznych twierdzeń polityków’, znana jako weryfikacja faktów (…), w celu dostarczenia odbiorcom pełnego wachlarza reakcji, od repliki po dogłębną krytykę” – zauważają w swoim artykule mgr Weronika Wiora (Uniwersytet Jagielloński) i dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska (Uniwersytet Opolski) Abstrakt Standardy i praktyki dziennikarskie, które

Zobacz
[Res Rhetorica] “Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse”

[Res Rhetorica] “Aggressive rhetoric in Croatian post-election political discourse”

Dr hab. Anita Runjić-Stoilova z Uniwersytetu w Splicie przybliża w swoim artykule obraz zmian zachodzących w chorwackim dyskursie politycznym po wyborach parlamentarnych w 2015 r., z których najbardziej znamienną jest coraz większa agresja w publicznych wystąpieniach polityków. Abstrakt Agresywna retoryka w chorwackim dyskursie politycznym zintensyfikowała się podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Głęboka polaryzacja społeczeństwa

Zobacz
Kluczowe koncepcje retoryczne: prośba o wypełnienie ankiety

Kluczowe koncepcje retoryczne: prośba o wypełnienie ankiety

Aktualności

Czy we współczesnych badaniach retorycznych możemy mówić o wspólnym korpusie tekstów i koncepcji, do których odwołują się uczeni? Jakie teorie dotyczące perswazji są dziś popularne w różnych krajach? Z jakimi dyscyplinami nauki związane są najczęściej badania retoryczne? – to pytania, które stawiamy w ankiecie adresowanej do badaczy retoryki. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam

Zobacz
Zapraszamy na seminarium PTR | 18.06

Zapraszamy na seminarium PTR | 18.06

Aktualności

Zapraszamy na drugie seminarium z cyklu spotkań metodologicznych pt. „Rhetorica inter alia”, czyli „Retoryka między innymi” – między innymi dyscyplinami. Tym razem z dr. hab. Arturem Mamcarzem-Plisieckim z KUL będziemy dyskutować o powinowactwach dyscyplinarnych retoryki, filozofii i filmu. Prelegent jest autorem książki Filozofia i retoryka filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego. Termin: 18.06 (piątek), godz. 17.00-19.00 Platforma: Google Meet (link) Seminarium

Zobacz
[Res Rhetorica] “Projecting a Future Present: Greta Thunberg’s use of Presence at the United Nations Climate Action Summit 2019”

[Res Rhetorica] “Projecting a Future Present: Greta Thunberg’s use of Presence at the United Nations Climate Action Summit 2019”

W artykule “Projektując przyszłą teraźniejszość” dr Jelte Olthof z Uniwersytetu w Groningen przygląda się sposobowi uobecniania przyszłości w przemówieniach szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg na szczycie ONZ. Abstrakt Badacze retoryki wskazują, że kryzysy w części zależą od percepcji audytorium, a zatem i wyborów retorycznych. Niniejszy artykuł pokazuje, jak w przemówieniu wygłoszonym na szczycie klimatycznym ONZ

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter