Blog page
 /  Blog page
50-16-39, czyli zbliża się XIX konferencja PTR (program)

50-16-39, czyli zbliża się XIX konferencja PTR (program)

AktualnościZapowiedzi konferencji

Już tylko tydzień dzieli nad od XIX konferencji PTR pt. Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu. To tym bardziej wyczekiwane spotkanie naukowe, gdyż wracamy po pewnej przerwie w tego typu inicjatywach. A wszystko wskazuje na to, że zapowiadają się niezwykle ciekawe obrady, bowiem czeka nas łącznie: 50 prelegentów reprezentujących 16 uczelni, którzy wystąpią z

Zobacz
[Res Rhetorica] „Sanctitas et dignitas. Wczesny humanizm potrydencki a perswazyjno-parenetyczny zamysł Piotra Skargi w Żywotach Świętych Starego i Nowego Zakonu”

[Res Rhetorica] „Sanctitas et dignitas. Wczesny humanizm potrydencki a perswazyjno-parenetyczny zamysł Piotra Skargi w Żywotach Świętych Starego i Nowego Zakonu”

– Dopiero na początku obecnego stulecia gruntowna rewizja anachronicznych zapatrywań, wsparta drobiazgowymi studiami, pozwoliła wyświetlić rzeczywisty profil dzieła Skargi oraz jego związki z formacją humanistyczną – pisze w swoim artykule dr hab. Anna Maria Kapuścińska-Jawara z Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka analizuje strategie retoryczno-literackie dzieła i bada jego znaczenie dla nurtu humanizmu potrydenckiego. Abstrakt Żywoty Świętych Piotra Skargi

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka identyfikacji online. Na przykładzie koreańskiego zespołu BTS”

[Res Rhetorica] „Retoryka identyfikacji online. Na przykładzie koreańskiego zespołu BTS”

Dr hab. Agnieszka Kampka z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW analizuje formy działania retorycznego w mediach cyfrowych. Wybrane aktywności koreańskiego zespołu BTS służą jako ilustracja cyfrowego procesu perswazji w zróżnicowanym środowisku kulturowym i medialnym. Abstrakt Celem artykułu jest opisanie zjawiska identyfikacji w odniesieniu do retoryki cyfrowej. Na przykładzie aktywności koreańskiego zespołu BTS w mediach

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka racji i emocji (Call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka racji i emocji (Call for papers)

RR: zapowiedzi numerów

Ostatnie doświadczenie kryzysu to przede wszystkim pandemia Covid-19, która stała się początkiem różnych innych kryzysów: politycznych, społecznych, indywidualnych. Złożone relacje między racjonalnością i irracjonalnością, rozumem i emocjami występowały i występują w rozmaitych sytuacjach życiowych, powodujących niepewność, zagrożenie, zwiększanie ryzyka: w innych historycznie zaświadczonych pandemiach (np. czarna śmierć, Wielki Kryzys), w dyskursach na temat kryzysów w

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka wizerunku publicznego (Call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka wizerunku publicznego (Call for papers)

RR: zapowiedzi numerów

Wizerunek publiczny odzwierciedla sposób postrzegania danej osoby lub organizacji przez otoczenie. Od czasów starożytnych władcy przywiązywali wielką wagę do komunikowania się ze swoimi poddanymi  w celu przekonania opinii publicznej do wybranego przez nich sposobu prowadzenia polityki i podejmowania decyzji. W retoryce wizerunek i autorytet osoby przekonującej do swoich racji funkcjonuje pod pojęciem etosu. Mając na uwadze

Zobacz
Zwycięska praca opublikowana!

Zwycięska praca opublikowana!

AktualnościKonkurs PTR

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze „Res Rhetorica” ukazał się artykuł Pana Krystiana Słomki vel Słomińskiego, którego praca magisterska zwyciężyła w II Konkursie PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą narzędzia retoryki. Artykuł streszcza wybrane wątki badania Dyplomanta. Zapraszamy do lektury: Przekłady i parafrazy „Vitae Regum Polonorum” Klemensa Janicjusza od XVI do XVIII wieku – sposoby

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka (re)prezentacji/ Rhetoric of (re)presentation, Tom 9, Nr 3 (2021)

[Res Rhetorica] Retoryka (re)prezentacji/ Rhetoric of (re)presentation, Tom 9, Nr 3 (2021)

RR: nowy numer

W jesiennym numerze czasopisma „Res Rhetorica” skupiamy się na temacie retorycznych prezentacji i reprezentacji, dla których zwornikiem jest szeroko rozumiana kwestia tożsamości mówcy i (implikowanego) audytorium. W zamieszczonych artykułach znajdziemy zarówno odniesienia do tekstów dawnych, jak również analizy współczesnych tekstów i zjawisk o potencjale perswazyjnym.   Artykuł otwierający, pt. Przekłady i parafrazy »Vitae Regum Polonorum«

Zobacz
[Res Rhetorica] „Telepathic Visions: On Alvin Yapan’s AnKubo sa Kawayanan (2015)”

[Res Rhetorica] „Telepathic Visions: On Alvin Yapan’s AnKubo sa Kawayanan (2015)”

Christian Jil R. Benitez z Ateneo de Manila University na Filipinach analizuje zjawisko „intensywnego patrzenia” (encouraged gazing) w filmie Alvina Yapana An Kubo sa Kawayanan („Chata w bambusowym gaju”) (2015) jako potencjalne ćwiczenie w oddawaniu czci rzeczom, prowadzące do zrozumienia widzenia jako formy materialnego spotkania z rzeczami, wykraczającego poza ich zwykłe uprzedmiotowienie. Abstrakt This article

Zobacz
[Res Rhetorica] „From Mindbombs to Firebombs: The Narrative Strategies of Radical Environmental Activism Documentaries”

[Res Rhetorica] „From Mindbombs to Firebombs: The Narrative Strategies of Radical Environmental Activism Documentaries”

Strategie narracyjne radykalnego aktywizmu ekologicznego w filmach dokumentalnych opisuje prof. Alexa Weik von Mossner z Uniwersytetu w Klagenfurt. Abstrakt Niniejszy artykuł analizuje strategie narracyjne dwóch filmów dokumentalnych, które dają wgląd w kampanie akcji bezpośrednich dwóch radykalnych organizacji ekologicznych. How to Change the World (Jerry Rothwell, 2015) opowiada o narodzinach Greenpeace i rozwoju strategii komunikacyjnych „bomby umysłowej”. If a

Zobacz
III Międzynarodowe Warsztaty Retoryczne (relacja)

III Międzynarodowe Warsztaty Retoryczne (relacja)

AktualnościPatronaty PTR

W czerwcu i wrześniu 2021 roku ponad 30 młodych badaczy retoryki z Ameryki Północnej i Środkowej, Europy i Afryki wzięło udział w 3. Międzynarodowych Warsztatach Retorycznych (3rd Biennial International Rhetoric Workshop) zorganizowanych we współpracy z El Colegio de San Luis w San Luis Potosi w Meksyku, wiodącą uczelnią meksykańską pod względem badań humanistycznych. Tegoroczna edycja odbyła się

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter