Polish (Poland)English (United Kingdom)

Cele PTR

Celem Towarzystwa  jest propagowanie wiedzy na temat retoryki oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nią w praktyce. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  • prowadzenie prac badawczych w zakresie historii, teorii i praktyki retorycznej oraz związków
    retoryki z innymi dziedzinami wiedzy,
  • upowszechnianie prac badawczych w tym zakresie,
  • wymianę doświadczeń z badaczami z innych krajów,
  • wspieranie działań edukacyjnych,
  • popularyzowanie umiejętności retorycznych.