Polish (Poland)English (United Kingdom)

Członkostwo w PTR

Członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego może zostać osoba pełnoletnia, akceptująca cele działania
i statut Towarzystwa; zainteresowana problematyką retoryki oraz mająca wiedzę zawodową i doświadczenie w tej dziedzinie, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

Przywileje członka PTR:

  • możliwość udziału w pracach Towarzystwa i współdecydowania o ich kierunkach
  • możliwość udziału w konferencjach, seminariach, debatach i innych pracach programowych Towarzystwa
  • korzystanie ze zniżek w przypadku opłat konferencyjnych

Deklaracja członkowska

Wysokość składki członkowskiej -150 zł rocznie, doktoranci - 70 zł rocznie
Walne Zebranie wyznaczyło termin wnoszenia składki za dany rok na koniec pierwszego kwartału.

Polskie Towarzystwo Retoryczne
Uniwersytet Warszawski, Katedra Italianistyki  
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa
nr konta:  30 1140 1010 0000 3714 4300 1001

Darowizna przekazana na cele statutowe PTR może być odpisana od dochodu (do 6%) w najbliższym rozliczeniu podatkowym.