RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „Projecting a Future Present: Greta Thunberg’s use of Presence at the United Nations Climate Action Summit 2019”

[Res Rhetorica] „Projecting a Future Present: Greta Thunberg’s use of Presence at the United Nations Climate Action Summit 2019”

W artykule „Projektując przyszłą teraźniejszość” dr Jelte Olthof z Uniwersytetu w Groningen przygląda się sposobowi uobecniania przyszłości w przemówieniach szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thunberg na szczycie ONZ. Abstrakt Badacze retoryki wskazują, że kryzysy w części zależą od percepcji audytorium, a zatem i wyborów retorycznych. Niniejszy artykuł pokazuje, jak w przemówieniu wygłoszonym na szczycie klimatycznym ONZ

Zobacz
[Res Rhetorica] „Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie 'Wiadomości’ TVP 1”

[Res Rhetorica] „Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie 'Wiadomości’ TVP 1”

Korzystając z aktualnych ustaleń teoretycznych dotyczących współczesnych form propagandy Ewa Nowak-Teter (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) proponuje się analizę kategorii dyskursu stosowanych w przekazach głównych wydań „Wiadomości” TVP 1. Abstrakt Opracowanie mieści się w nurcie badań dotyczących współczesnej propagandy. W badaniach wykorzystano podejście krytycznych studiów nad dyskursem oraz model zorganizowanej komunikacji perswazyjnej do analizy kategorii dyskursu stosowanych

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryczność newsów w polskich serwisach plotkarskich”

[Res Rhetorica] „Retoryczność newsów w polskich serwisach plotkarskich”

Dr Karolina Burno-Kaliszuk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odtwarza w swoim artykule perswazyjne działania nadawcze i analizuje charakterystyczne elementy stylistyczne newsów plotkarskich w takich portalach jak: jastrzabpost.pl, plotek.pl, pudelek.pl, kozaczek.pl. Abstrakt Artykuł stanowi próbę odtworzenia sposobów adaptacji tradycyjnych środków retorycznych przez nadawców serwisów plotkarskich w Polsce. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, szablonów graficznych portali oraz wybranych

Zobacz
[Res Rhetorica] „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga 'Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”

[Res Rhetorica] „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga 'Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”

„Jednym z celów działań blogerów religijnych, w tym również wspominanych dominikanów, jest nakłonienie zarówno chrześcijan, jak i osób niewierzących lub wyznających inną wiarę do przyjęcia określonych postaw moralnych. Oznacza to, że nadawcom „Mocno stronniczych” przyświecają cele perswazyjne; te z kolei mieszczą się w ramach działań retorycznych” – pisze we wstępie do swojego artykułu dr hab.

Zobacz
[Res Rhetorica]: „Slavery through a Rhetorical Lens: The Book of Negroes by Lawrence Hill as the Female Neo-slave Narrative”

[Res Rhetorica]: „Slavery through a Rhetorical Lens: The Book of Negroes by Lawrence Hill as the Female Neo-slave Narrative”

Dr hab. Brygida Gasztold (Politechnika Koszalińska) proponuje perspektywę retoryczną do omówienia neo-narracji niewolnicy w książce Lawrensa Hilla „Aminata: Siła miłości”. Abstract Artykuł wykorzystuje perspektywę retoryczną w omówieniu neo-narracji niewolnicy w książce Lawrensa Hilla Aminata. Siła miłości. Zbadanie uczuciowych, etycznych i politycznych związków w tekście, które ujawniają się w relacji pomiędzy autorem, tekstem i czytelnikiem, pozwala autorce na

Zobacz
[Res Rhetorica] „What Is (Not) Told: Memory and the Rhetoric of Silence in Dominica Radulescu’s Country of Red Azaleas as an American Emigre Novel”

[Res Rhetorica] „What Is (Not) Told: Memory and the Rhetoric of Silence in Dominica Radulescu’s Country of Red Azaleas as an American Emigre Novel”

Na przykładzie „Krainy czerwonych azalii” Dominicy Radulescu dr hab. Marta Koval (Uniwersytet Gdański) analizuje pamięć i retorykę milczenia w amerykańskiej powieści emigracyjnej. Abstract Tematem artykułu jest retoryka i różnorakie funkcje milczenia jako instrumentu pamiętania i zapominania w powieści Domnicy Radulescu pod tytułem Kraina czerwonych azalii, która jest typowym przykładem prozy emigracyjnej. W powieści milczenie zapobiega przenoszeniu

Zobacz
[Res Rhetorica] „It is More than a Bunch of Numbers: Trauma, Voicing and Identity in Jennifer Chow’s the 228 Legacy”

[Res Rhetorica] „It is More than a Bunch of Numbers: Trauma, Voicing and Identity in Jennifer Chow’s the 228 Legacy”

Pi-hua Ni (National Chiayi University, Tajwan) omawia powieść Jennifer Chow The 228 Legacy z 2013 r. ukazując związki mało znanej historii masakry 228 z opowieścią o głęboko skrywanych sekretach rodziny Lu. Jest to literacka wizja procesu uzdrawiania, pokazująca związki między naruszaniem ciszy wokół traumy, a pamięcią i tożsamością Amerykanów tajwańskiego pochodzenia. 228 odnosi się do daty

Zobacz
[Res Rhetorica] „Literary Means of Expressing Trauma: Silence and Darkness in Dara Horn’s Novel The World to Come”

[Res Rhetorica] „Literary Means of Expressing Trauma: Silence and Darkness in Dara Horn’s Novel The World to Come”

Artykuł Lucyny Aleksandrowicz-Pędich (UH SWPS Warszawa) analizuje powieść Dary Horn The World to Come będącą wyrazem traumy społeczności żydowskiej w US w kontekście antysemityzmu. Motywy prześladowania dotyczą historii pogromów, dyskryminacji w armii amerykańskiej, a także uprzedzeń w obliczu zagrożeń współczesnego terroryzmu. Zagadnienia te wbudowane są w złożoną narrację o związkach rodzinnych, łączącą postacie fikcyjne z historycznymi. Analiza

Zobacz
[Res Rhetorica] „Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

[Res Rhetorica] „Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

Aneta Dybska z instytutu Anglistyki UW pisze o współczesnej debacie na temat wolności słowa na amerykańskich uniwersytetach w kontekście wszechobecnej retoryki populizmu. Motywem przewodnim jest odwołanie to wyimaginowanego i zbiorowego podmiotu politycznego zwanego „milczącą większością” (silent majority), którego istnienie zasadza się na dychotomii mowy i milczenia. Artykuł analizuje, w jaki sposób przywołuje się motyw świetności

Zobacz
[Res Rhetorica] „The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”

[Res Rhetorica] „The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”

W swoim artykule Marta Fernandez-Morales z Uniwersytetu Oviedo zastanawia się nad zasłoną milczenia, która spowija tematykę nowotworów narządów rodnych (w odróżnieniu od głośnych kampanii na rzecz przeciwdziałania rakowi piersi). Autorka interpretuje literackie i pamiętnikarskie przykłady autopatografii – zapisów przebiegu chorób i ich subiektywnego odczuwania. Brak odpowiednich środków wyrazu, za pomocą których można byłoby podzielić się

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter