RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna”

[Res Rhetorica] „Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna”

Społecznie identyfikowany żartobliwy koncept mówienia po nauczycielsku kieruje poza stricte zawodowy repertuar leksykalny i musi być rozpatrywany w ujęciu szerokim – dyskursywnym, zauważa dr hab. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Abstrakt W artykule przeprowadzono analizę pragmatyczną wypowiedzi – mikrotekstów – określanych mianem: powiedzonka/ powiedzenia/ teksty nauczycieli, które są rozpoznawalne przez nieprofesjonalnych użytkowników języka

Zobacz
[Res Rhetorica] „Two crises – framing messages about the crisis on the Polish-Belarusian border”

[Res Rhetorica] „Two crises – framing messages about the crisis on the Polish-Belarusian border”

W wyniku silnej polaryzacji politycznej, w społeczeństwie polskim doszło do podziału w kwestii imigrantów, szczególnie tych pochodzących z odległych, odmiennych kulturowo krajów. Media, podzielone na te wspierające rząd i te niezwykle krytyczne wobec niego, również wykorzystują kwestię imigrantów do celów innych niż relacjonowanie kryzysu migracyjnego. Dr hab. Joannna Szylko-Kwas z Uniwersytetu Warszawskiego opisuje medialne ramy,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryka zdrowia i choroby w 'trosce o duszę’ u Platona oraz twórców Corpus Hermeticum”

[Res Rhetorica] „Retoryka zdrowia i choroby w 'trosce o duszę’ u Platona oraz twórców Corpus Hermeticum”

Doktor Aneta Tylak z Uniwersytetu Łódzkiego proponuje: Zadajmy za Platonem pytanie: „czy dusza ma coś takiego, co ją czyni złą”. Pytanie jest oczywiście retoryczne, odpowiedź musi być twierdząca. Duszę na drogę zła sprowadzają niesprawiedliwość (ἀδικία), rozpusta (ἀκολασία), tchórzostwo (δειλία) oraz brak rozumu (ἀμαθία) (Państwo 609b9-12). Abstrakt Już starożytni uznawali, że dusza jest najistotniejszym elementem człowieka.

Zobacz
[Res Rhetorica] „A Rhetoric of Cooperation: How Swedish parties argued in parliament 2015 and 2016 after the migration agreement”

[Res Rhetorica] „A Rhetoric of Cooperation: How Swedish parties argued in parliament 2015 and 2016 after the migration agreement”

Powszechnie uważa się, że Szwecja charakteryzuje się wysokim stopniem orientacji na konsensus. Jednym z niedawnych przykładów jest pandemia Covid-19, kiedy szwedzka kultura konsensusu została podkreślona na arenie międzynarodowej jako przykład innego sposobu podejmowania decyzji i komunikowania się. Wysoką orientację na konsensus i współpracę przypisuje się m.in. charakterowi rządów mniejszościowych, które są najpowszechniejszą formą rządów w

Zobacz
[Res Rhetorica] „The Sweden Democrats and the Twitterstorm of the decade – from social media to riot through a rhetorical vision”

[Res Rhetorica] „The Sweden Democrats and the Twitterstorm of the decade – from social media to riot through a rhetorical vision”

„Twitterowa burza dekady”, czyli studium przypadku aktywizmu społecznego i retoryki prowokacji w szwedzkim wydaniu. Zapraszamy do lektury artykułu doktora Miki Hietanena z Lund University (Szwecja). Abstrakt W czasie europejskiego kryzysu migracyjnego prowokacyjna kampania reklamowa skrajnie prawicowej partii Szwedzkich Demokratów została zniszczona przez tłum. Od lat żadna inna kampania w Szwecji nie przyciągnęła podobnej uwagi i

Zobacz
[Res Rhetorica] „The practice and pragmatics of Scandinavian research in rhetoric. Audience studies in Scandinavian rhetorical scholarship”

[Res Rhetorica] „The practice and pragmatics of Scandinavian research in rhetoric. Audience studies in Scandinavian rhetorical scholarship”

Profesor Jens Kjeldsen z Uniwersytetu w Bergen (Norwegia) przyjrzał się w swoim artykule związkom tradycji retorycznej w Skandynawii z rosnącym zainteresowaniem badaniami nad audytorium Abstrakt W artykule ukazane zostały związki między skandynawskimi cechami kultury, naukowymi badaniami praktyk retorycznych oraz rosnącym ostatnio zainteresowaniem metodami analizy audytorium. Skandynawia ma długą tradycję retoryki praktycznej, a zgodnie z narzędziem

Zobacz
[Res Rhetorica] „Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur”

[Res Rhetorica] „Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur”

Polecamy artykuł dr. hab. Joanny Nowińskiej z Uniwersytetu Śląskiego, która pisze: Niezwykle ciekawym tekstem z perspektywy sztuki perswazji jest fragmentz rozdz. 8. Ewangelii św. Jana (dalej. J 8, 1-11) opisujący kilkupoziomową kon-trowersję dotyczącą sprawiedliwości, autorytetu, samooceny, a także nadziei. Fragment ten został spopularyzowany z racji zaskakującego, a zarazem kuriozal-nie prostego i natychmiastowego rozwiązania sytuacji dramatycznej

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat”

[Res Rhetorica] „Retor o barbarzyńcach, barbarzyńcy o retoryce – przybysze z dalekich krajów w utworach Lukiana z Samosat”

„Barbarzyńskość” nigdy nie była jednak pojęciem jednolitym, lecz, co widaćnawet w przytoczonym na początku cytacie z Polityki, zróżnicowanym: innestereotypy odnosiły się do „dzikich i wojowniczych” ludów północy, inne do „miękkich i tchórzliwych” mieszkańców Wschodu – pisze dr. hab. Joanna Sowa z Uniwersytetu Łódzkiego. Abstrakt Lukian, jeden z najwybitniejszych greckich stylistów, satyryk i mówca, pochodził z

Zobacz
[Res Rhetorica] „Wojenna retoryka przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim”

[Res Rhetorica] „Wojenna retoryka przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim”

RR: polecane artykuły

Celem artykułu jest po pierwsze szczegółowa analiza sposobu przedstawiania „wojennej retoryki przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim”, po drugie refleksja nad wpływem owej retoryki na postrzeganie stron konfliktu, w szczególności agresora – Federacji Rosyjskiej – zaznacza dr hab. Marek Kochan z Uniwersytetu SWPS. Abstrakt Tematem artykułu są relacje medialne z wojny rosyjsko-ukraińskiej opisujące akty przemocy. Przemoc może

Zobacz
[Res Rhetorica] „Instadziennik Mariusza Szczygła jako przykład dyskursu retorycznego”

[Res Rhetorica] „Instadziennik Mariusza Szczygła jako przykład dyskursu retorycznego”

RR: polecane artykuły

Doktor Justyna Maguś z UMCS pisze w swoim artykule: „Współcześnie, działalność reporterska nosi znamiona produkcji. Połączona jest z szeregiem czynności, w których aktywnie uczestniczy autor, by wspomagać zainteresowanie swoją twórczością. Regularne prowadzenie profilów w mediach społecznościowych, ich permanentny charakter, wydają się być skuteczną strategią utrzymywania popularności, ale także budowania zaufania do autora”. Abstrakt W artykule

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content