Ogłaszamy III Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki
 /  Aktualności / Konkurs PTR / Ogłaszamy III Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki
Ogłaszamy III Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Ogłaszamy III Konkurs PTR na najlepszą pracę z retoryki

Miło nam ogłosić III edycję Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą narzędzia retoryczne. Jego celem jest m.in. popularyzacja retoryki jako teorii i metody badań naukowych, popularyzacja w Polsce retoryki jako dyscypliny naukowo-badawczej, promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych wykorzystujących narzędzia retoryczne, a także integracja środowiska akademickiego zajmującego się retoryką.

Na najlepsze prace zarówno licencjackie, jak i magisterskie czekamy do 30 listopada 2021 roku. Prace mogą być zgłoszone przez Studentów oraz ich Promotorów. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w regulaminie na stronie konkursu.

Zachęcamy szczególnie Promotorów do informowania swoich dyplomantów o konkursie.

III Konkurs PTR


 

Z historii konkursu

Do pierwszego i jedynego tego typu konkursu zgłoszono 9 prac obronionych. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana – od retoryki w pracy trenera piłki nożnej, przez analizę folderów reklamowych, retoryki w grach komputerowych i literaturze fantasy, po analizę kazań i wystąpień prezydenckich.

Laureatką I Konkursu PTR na najlepszą pracę dyplomową z retoryki została mgr Aleksandra Łukowska, obecnie doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Praca przedstawiała improwizację w różnych dziedzinach sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem teatru improwizowanego Harolda, a na jej podstawie został opublikowany artykuł w czasopiśmie naukowym „Res Rhetorica”.

W drugiej edycji zgłoszono 7 prac: 3 w kategorii prac licencjackich oraz 4 w kategorii prac magisterskich. Dyplomanci reprezentowali 5 ośrodków akademickich. Niemałym zaskoczeniem był też fakt, że aż 4 prace napisano w innym języku niż polski.

Nadesłane licencjaty poruszały wątki spotów reklamowych przeciwko homofobii, ksenofobii i rasizmowi; argumentu ad hominem w komentarzach internautów na temat nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk oraz koncepcji ideografów <konstytucja>, <praworządność> oraz <demokracja> jako narzędzia retorycznego w sporze o reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce, co dowodzi zainteresowania kwestiami społecznymi, bliskimi myśleniu o retoryce jako aparacie badawczym do analizy otaczającej nas rzeczywistości społecznej

Z kolei w pracach magisterskich zarysował się podział na współczesne wątki oraz tematykę opartą o teksty dawne. Pierwszą grupę reprezentowała analiza konstruktu My versus Oni w kontekście bliskowschodnich relacji politycznych, której podstawą była odezwa Kairos Palestine Document. W drugiej pracy dyplomowej skupiono się na analizie wybranych przemówień inauguracyjnych prezydentów USA. Tematyka dawna obejmowała zaś analizę sposobów kreowania wizerunku doskonałego władcy na podstawie przekładów i parafraz Vitae Regum Polonorum Klemensa Janickiego oraz analizę wizerunku władcy w czasach panowania Zygmunta II Augusta.

Wyróżnienie w kategorii prac licencjackich otrzymała lic. Joanna Koswenda z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która napisała pracę pod kierunkiem dr Jolanty Dyoniziak. Licencjat został obroniony na kierunku filologii romańskiej i został zatytułowany Argument ad hominem dans les commentaires sur Olga Tokarczuk, Prix Nobel de littérature en 2018 (Argument ad hominem w komentarzach internautów dotyczących laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 2018, Olgi Tokarczuk).

2020_Dyplom PTR_LIC_Joanna_Koswenda

W kategorii magisterium laureatem nagrody został mgr Krystian Słomka vel Słomiński z Uniwersytetu Łódzkiego, który pisał pracę pod kierunkiem dr. hab. Michała Kurana, prof. UŁ. Tytuł nagrodzonej pracy to Przekłady i parafrazy Vitae Regum Polonorum od XVI do XVIII wieku – sposoby kreowania wizerunku doskonałego władcy.

2020_Dyplom PTR_MGR_Krystinan_Słomka_vel_Słomiński

Artykuł, który powstał na podstawie zwycięskiej pracy, wkrótce zostanie opublikowany na łamach „Res Rhetorica”.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content