[Res Rhetorica] “Od retoryki miejsca do retoryki lokalności. Wprowadzenie”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] “Od retoryki miejsca do retoryki lokalności. Wprowadzenie”
[Res Rhetorica] “Od retoryki miejsca do retoryki lokalności. Wprowadzenie”

[Res Rhetorica] “Od retoryki miejsca do retoryki lokalności. Wprowadzenie”

W najnowszym numerze “Res Rhetorica” polecamy temat numeru: o kategorii lokalności jako przedmiocie zainteresowania retoryki oraz o metodologiach jej badania pisze dr Agnieszka Szurek .

Abstrakt:

Choć termin „retoryka lokalności” nie jest powszechnie stosowany w literaturze przedmiotu, to coraz częściej pojawia się on w najnowszych opracowaniach z zakresu szeroko pojmowanej „retoryki specjalnej” – obok takich określeń, jak: „retoryka wernakularna”, „retoryka miejsca/przestrzeni”, „etnografia retoryczna”. Niniejsze wprowadzenie nie ma na celu wyczerpującego zdefiniowania tych pojęć ani opisania ich relacji, skrzyżowań oraz różnic między nimi, stanowi jednak poglądowy opis tendencji w tej rozwijającej się dziedzinie współczesnych badań retorycznych.

Powiązane posty

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter