[Res Rhetorica] “The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań”
 /  RR: polecane artykuły / [Res Rhetorica] “The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań”
[Res Rhetorica] “The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań”

[Res Rhetorica] “The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań”

[Res Rhetorica] W najnowszym numerze “Res Rhetorica” polecamy lekturę artykułu “The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań” mgr Anny Topolskiej. Autorka poddała analizie kontrowersyjne etycznie fotografie z ostatniej publicznej egzekucji. Dość nieoczekiwanie przyczyniły się one do ukształtowania pamięci Poznaniaków o II wojnie światowej.

Abstrakt

Na przykładzie etycznie kontrowersyjnych fotografii Zbigniewa Zielonackiego z publicznego procesu i egzekucji Arthura Greisera, nazistowskiego namiestnika w Kraju Warty, autorka pokazuje, jak wizualność pamięci lokalnej funkcjonuje na przecięciu sfery narracyjnej i nienarracyjnej, prywatnej i publicznej, indywidualnej i zbiorowej. Omawiane w artykule fotografie stały się elementem pamięci mieszkańców Poznania o drugiej wojnie światowej i jej zakończeniu, mimo że nie wpasowywały się w żadną z wyłaniających się głównych narracji wojennych.

(fot. Pixabay)

Powiązane posty

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter