RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga 'Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”

[Res Rhetorica] „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga 'Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”

„Jednym z celów działań blogerów religijnych, w tym również wspominanych dominikanów, jest nakłonienie zarówno chrześcijan, jak i osób niewierzących lub wyznających inną wiarę do przyjęcia określonych postaw moralnych. Oznacza to, że nadawcom „Mocno stronniczych” przyświecają cele perswazyjne; te z kolei mieszczą się w ramach działań retorycznych” – pisze we wstępie do swojego artykułu dr hab.

Zobacz
[Res Rhetorica]: „Slavery through a Rhetorical Lens: The Book of Negroes by Lawrence Hill as the Female Neo-slave Narrative”

[Res Rhetorica]: „Slavery through a Rhetorical Lens: The Book of Negroes by Lawrence Hill as the Female Neo-slave Narrative”

Dr hab. Brygida Gasztold (Politechnika Koszalińska) proponuje perspektywę retoryczną do omówienia neo-narracji niewolnicy w książce Lawrensa Hilla „Aminata: Siła miłości”. Abstract Artykuł wykorzystuje perspektywę retoryczną w omówieniu neo-narracji niewolnicy w książce Lawrensa Hilla Aminata. Siła miłości. Zbadanie uczuciowych, etycznych i politycznych związków w tekście, które ujawniają się w relacji pomiędzy autorem, tekstem i czytelnikiem, pozwala autorce na

Zobacz
[Res Rhetorica] „What Is (Not) Told: Memory and the Rhetoric of Silence in Dominica Radulescu’s Country of Red Azaleas as an American Emigre Novel”

[Res Rhetorica] „What Is (Not) Told: Memory and the Rhetoric of Silence in Dominica Radulescu’s Country of Red Azaleas as an American Emigre Novel”

Na przykładzie „Krainy czerwonych azalii” Dominicy Radulescu dr hab. Marta Koval (Uniwersytet Gdański) analizuje pamięć i retorykę milczenia w amerykańskiej powieści emigracyjnej. Abstract Tematem artykułu jest retoryka i różnorakie funkcje milczenia jako instrumentu pamiętania i zapominania w powieści Domnicy Radulescu pod tytułem Kraina czerwonych azalii, która jest typowym przykładem prozy emigracyjnej. W powieści milczenie zapobiega przenoszeniu

Zobacz
[Res Rhetorica] „It is More than a Bunch of Numbers: Trauma, Voicing and Identity in Jennifer Chow’s the 228 Legacy”

[Res Rhetorica] „It is More than a Bunch of Numbers: Trauma, Voicing and Identity in Jennifer Chow’s the 228 Legacy”

Pi-hua Ni (National Chiayi University, Tajwan) omawia powieść Jennifer Chow The 228 Legacy z 2013 r. ukazując związki mało znanej historii masakry 228 z opowieścią o głęboko skrywanych sekretach rodziny Lu. Jest to literacka wizja procesu uzdrawiania, pokazująca związki między naruszaniem ciszy wokół traumy, a pamięcią i tożsamością Amerykanów tajwańskiego pochodzenia. 228 odnosi się do daty

Zobacz
[Res Rhetorica] „Literary Means of Expressing Trauma: Silence and Darkness in Dara Horn’s Novel The World to Come”

[Res Rhetorica] „Literary Means of Expressing Trauma: Silence and Darkness in Dara Horn’s Novel The World to Come”

Artykuł Lucyny Aleksandrowicz-Pędich (UH SWPS Warszawa) analizuje powieść Dary Horn The World to Come będącą wyrazem traumy społeczności żydowskiej w US w kontekście antysemityzmu. Motywy prześladowania dotyczą historii pogromów, dyskryminacji w armii amerykańskiej, a także uprzedzeń w obliczu zagrożeń współczesnego terroryzmu. Zagadnienia te wbudowane są w złożoną narrację o związkach rodzinnych, łączącą postacie fikcyjne z historycznymi. Analiza

Zobacz
[Res Rhetorica] „Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

[Res Rhetorica] „Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

Aneta Dybska z instytutu Anglistyki UW pisze o współczesnej debacie na temat wolności słowa na amerykańskich uniwersytetach w kontekście wszechobecnej retoryki populizmu. Motywem przewodnim jest odwołanie to wyimaginowanego i zbiorowego podmiotu politycznego zwanego „milczącą większością” (silent majority), którego istnienie zasadza się na dychotomii mowy i milczenia. Artykuł analizuje, w jaki sposób przywołuje się motyw świetności

Zobacz
[Res Rhetorica] „The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”

[Res Rhetorica] „The Rhetoric of Silence in Contemporary Autopathography: Susan Gubar and Eve Ensler on Gynecological Cancer”

W swoim artykule Marta Fernandez-Morales z Uniwersytetu Oviedo zastanawia się nad zasłoną milczenia, która spowija tematykę nowotworów narządów rodnych (w odróżnieniu od głośnych kampanii na rzecz przeciwdziałania rakowi piersi). Autorka interpretuje literackie i pamiętnikarskie przykłady autopatografii – zapisów przebiegu chorób i ich subiektywnego odczuwania. Brak odpowiednich środków wyrazu, za pomocą których można byłoby podzielić się

Zobacz
[Res Rhetorica] „Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

[Res Rhetorica] „Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

„Milcząca większość” jako istotny element retoryki populizmu – autorka analizuje to zjawisko w kontekście bieżących debat na temat wolności słowa na amerykańskich uniwersytetach. Abstract This article investigates the discursive production of “the silent majority” as a collective subject of Right-wing politics in the context of free speech controversies on U.S. college campuses. The discussion that

Zobacz
[Res Rhetorica] „Silence, Sound, and Affect”

[Res Rhetorica] „Silence, Sound, and Affect”

Autorka przedstawia subiektywny przegląd teorii afektów, wiążąc ze sobą kilka na pozór niekompatybilnych nurtów badań nad afektami, prowadzonych w ramach psychologii, studiów kulturowych i medioznawstwa, pokazując punkty styczne między nimi. Abstract The present paper offers a subjective overview of approaches to affect. Research on affect accelerated in the last two decades within several disciplines, in

Zobacz
[Res Rhetorica] „Grzeczność w social sellingu na przykładzie profilu Ewy Chodakowskiej na Instagramie”

[Res Rhetorica] „Grzeczność w social sellingu na przykładzie profilu Ewy Chodakowskiej na Instagramie”

Przywitania, odpowiedzi, oferty, reakcje – to tylko niektóre z typów treści zamieszczanych na instagramowym profilu Ewy Chodakowskiej, które analizuje dr Sabina Deditius. Na przykładzie popularnej trenerki opisuje grzecznościowy wymiar komunikacji w mediach społecznościowych, korzystając z wiedzy na temat retoryki i strategii sprzedażowych. Abstrakt Autor omawia zjawisko grzeczności jako strategii komunikacyjnej stosowanej w social sellingu przez podmioty zainteresowane

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter