RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym”

[Res Rhetorica] „Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym”

Grzeczność akademicka pod lupą. Autor przygląda się tej szczególnej kategorii grzeczności i jej retorycznym aspektom, analizując recenzje w postępowaniach habilitacyjnych. Abstrakt Przedstawiana w tym artykule analiza nie stanowi standardowego opisu omówień prac naukowych, zwanych recenzjami, lecz ukazuje je w nietypowym ujęciu od strony aptum – wedle klasycznych zasad retoryki. Analiza ta obejmuje zarówno poziom tekstowy (inventio, dispositio,

Zobacz
[Res Rhetorica] „Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Muller”

[Res Rhetorica] „Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Muller”

RR: polecane artykuły

Dr Agnieszka Reszka pisze o „niegrzeczności” jako jednej z dystynktywnych cech pisarstwa noblistki. Zapraszamy do lektury: Abstrakt Celem artykułu jest analiza porównawcza twórczości literackiej i publicystycznej Herty Müller oraz jej recepcji w odniesieniu do retoryki niegrzeczności. W krótkim studium badawczym zostały poddane analizie jej wybrane utwory literackie oraz eseje. W pierwszej kolejności autor zajął się

Zobacz
[Res Rhetorica] „(Nie)grzeczność w kontaktach z ludźmi starszymi”

[Res Rhetorica] „(Nie)grzeczność w kontaktach z ludźmi starszymi”

RR: polecane artykuły

„Srebrna grzeczność” – takie pojęcie na określenie grzeczności wobec osób starszych proponuje wprowadzić dr Agnieszka Rosińska-Mamej. W artykule pisze m.in. o tym, jak bardzo różnią się czasem efekty komunikacji od intencji nadawcy. Abstrakt Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na grzecznościowe bariery komunikacyjne występujące w kontaktach osób młodych z seniorami. Autorka przywołuje przykłady zachowań, które przez młodych

Zobacz
[Res Rhetorica] „Grzeczna firma versus niezadowolony klient – o strategiach komunikacyjnych na portalach społecznościowych”

[Res Rhetorica] „Grzeczna firma versus niezadowolony klient – o strategiach komunikacyjnych na portalach społecznościowych”

W artykule na temat reagowania moderatorów firmowych kont społecznościowych na „zaczepki” ze strony klientów, dr hab. Joanna Smól analizuje ich możliwości i sposoby odnoszenia się do niekulturalnych, ironicznych i/lub niezwiązanych z tematem wypowiedzi klientów. Abstrakt Strony firmowe na portalach społecznościowych są miejscem utrzymywania kontaktu, wyrażania emocji oraz wymiany informacji między ich administratorami a klientami. Niejednokrotnie

Zobacz
[Res Rhetorica] „Zastosowanie przenośni jako nacechowanej negatywnie strategii grzecznościowej w artykułach prasowych”

[Res Rhetorica] „Zastosowanie przenośni jako nacechowanej negatywnie strategii grzecznościowej w artykułach prasowych”

„(…) wydaje się, że naruszenie norm może zostawiać większe pole do zastosowania inwencji mówiącego niż ich przestrzeganie. Innymi słowy, osoba spełniająca nacechowany dodatnio grzecznościowy akt mowy najczęściej zastosuje znaną sobie formułę odpowiadającą temu aktowi, natomiast osoba pragnąca naruszyć zasady grzeczności ma większą swobodę wyboru sformułowania” – pisze dr hab. Agnieszka Piskorska w swoim artykule na

Zobacz

[Res Rhetorica] „Queerness of Hallyu 2.0: Negotiating Non-normative Identities in K-pop Music Videos”

Autorki analizują teledyski powstałe w nurcie k-pop po 2007 roku i stosowane w nich przedstawienia męskości. W tle krótka historia południowokoreańskiej muzyki popularnej, zmiany w rozumieniu normatywności i odniesienie płci kulturowej do biologicznej. Artykuł dostępny jest w języku angielskim. Abstrakt This paper discusses the visual encodings of non-normativities in the selected K-pop music videos and

Zobacz
[Res Rhetorica] „Confronting the Jewish Rejection of Jewish Particularism: Chaim Zhitlowsky’s Anti-Assimilationist Intervention in the American Yiddish Press”

[Res Rhetorica] „Confronting the Jewish Rejection of Jewish Particularism: Chaim Zhitlowsky’s Anti-Assimilationist Intervention in the American Yiddish Press”

Temat antyasymilacyjnej kampanii Chaima Żytłowskiego w amerykańskiej prasie jidysz podejmuje Ri J. Turner w swoim artykule „’Nie’ dla odrzucenia przez Żydów narodowego partykularyzmu”. Artykuł dostępny jest w języku angielskim. Abstrakt W artykule poddano analizie sposób wykorzystania przez Chaima Żytłowskiego (1865–1943) „wewnętrznej” żydowskiej przestrzeni prasy jidysz do krytykowania amerykańskiego tygla i przedstawienia jego alternatywnego modelu „internacjonalistycznego”.

Zobacz
[Res Rhetorica] „The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic – A Rhetorical Look at the Genre”

[Res Rhetorica] „The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic – A Rhetorical Look at the Genre”

W artykule porównane zostały formaty finałowych debat prezydenckich z ostatnich wyborów w Polsce, między Andrzejem Dudą a Bronisławem Komorowskim (2015) i w Czechach między Jiřím Drahošem and Milošem Zemanem (2018). Artykuł dostępny jest w języku angielskim. Abstrakt W artykule porównane zostały formaty finałowych debat prezydenckich z ostatnich wyborów w Polsce, między Andrzejem Dudą a Bronisławem

Zobacz
[Res Rhetorica] „Media Representations of Black Boys and the Response of Contemporary African American Children’s Authors and Illustrators”

[Res Rhetorica] „Media Representations of Black Boys and the Response of Contemporary African American Children’s Authors and Illustrators”

W ostatnich latach afroamerykańscy twórcy literatury dziecięcej zakwestionowali medialny wizerunek czarnego chłopięctwa. Ich książki odrzucają publiczny dyskurs kryzysu oraz proponują nową czarną narrację, która zmienia tożsamość czarnoskórych chłopców. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych wizerunków czarnoskórych chłopców zawartych w publikacjach oraz ich konfrontacja z przekazem medialnym.

Zobacz
[Res Rhetorica] „A Mission for MARS: The Success of Climate Change Skeptic Rhetoric in the US”

[Res Rhetorica] „A Mission for MARS: The Success of Climate Change Skeptic Rhetoric in the US”

Retoryka sceptycyzmu wobec zmian klimatu jest przedmiotem artykułu Aleksandra Rusera. Badacz analizuje zjawisko z perspektywy antyintelektualizmu. Abstrakt Nadawcy radiowi i telewizyjni zarzucają naukowcom zajmującym się klimatem „promowanie mistyfikacji globalnego ocieplenia”, zalecając „ujawnienie ich nazwisk i zwolnienie z pracy, powołanie do wojska i zamknięcie w koszarach” (Rush Limbaugh); popełnienie „hara kiri” (Glenn Beck); i „publiczne wychłostanie”

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter