RR: polecane artykuły
 /  RR: polecane artykuły
[Res Rhetorica] „Kategoria miejsca w XVIII-wiecznych listach miłosnych”

[Res Rhetorica] „Kategoria miejsca w XVIII-wiecznych listach miłosnych”

[Res Rhetorica] O tym, że Polacy przez wieki celowali w sztuce epistolarnej, raczej naszych Czytelników nie trzeba przekonywać. A jak pisali Radziwiłłowie? „Jam tu dnia wczorajszego (…) stanęła z wielkim umartwieniem, widząc Białą ogołoconą z bytności Pana swego, który że jest jej ozdobą, wszystko się smutno w Twojej odległości widzi, osobliwie mnie, która jak ryba

Zobacz
[Res Rhetorica] „The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań”

[Res Rhetorica] „The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań”

[Res Rhetorica] W najnowszym numerze „Res Rhetorica” polecamy lekturę artykułu „The Public Trial and Execution of Arthur Greiser in Poznań” mgr Anny Topolskiej. Autorka poddała analizie kontrowersyjne etycznie fotografie z ostatniej publicznej egzekucji. Dość nieoczekiwanie przyczyniły się one do ukształtowania pamięci Poznaniaków o II wojnie światowej. Abstrakt Na przykładzie etycznie kontrowersyjnych fotografii Zbigniewa Zielonackiego z

Zobacz
[Res Rhetorica] „Brand aesthetics in visual communication – a Polish case study of Disney’s anniversary event”

[Res Rhetorica] „Brand aesthetics in visual communication – a Polish case study of Disney’s anniversary event”

Zapraszamy do lektury studium przypadku eventu Disneya jako przykładu udanego wdrożenia estetyki organizacji w sferze publicznej. Tylko w najnowszym numerze „Res Rhetorica„, w artykule dr Alicji Waszkiewicz-Raviv. Abstrakt: W 2018 roku Myszka Miki, kultowy bohater Disneya, obchodziła 90. rocznicę urodzin w Narodowym Archiwum Filmowym – Instytucie Audiowizualnym (FINA) w Warszawie. Dzięki współpracy ze wspomnianą instytucją

Zobacz
[Res Rhetorica] „Od retoryki miejsca do retoryki lokalności. Wprowadzenie”

[Res Rhetorica] „Od retoryki miejsca do retoryki lokalności. Wprowadzenie”

W najnowszym numerze „Res Rhetorica” polecamy temat numeru: o kategorii lokalności jako przedmiocie zainteresowania retoryki oraz o metodologiach jej badania pisze dr Agnieszka Szurek . Abstrakt: Choć termin „retoryka lokalności” nie jest powszechnie stosowany w literaturze przedmiotu, to coraz częściej pojawia się on w najnowszych opracowaniach z zakresu szeroko pojmowanej „retoryki specjalnej” – obok takich

Zobacz
[Res Rhetorica] „Kredyt żywy, kredyt umarły i kto nad nim płacze”

[Res Rhetorica] „Kredyt żywy, kredyt umarły i kto nad nim płacze”

Kredyt umarł? Wręcz przeciwnie, wraz z kolegą Długiem mają się świetnie! Analizę emblematycznych przedstawień obu zakolegowanych uosobień przygotowała dr hab. Joanna Partyka. Oczywiście w najnowszym numerze „Res Rhetorica”. Abstrakt W artykule skupiam się na emblematycznych przedstawieniach Długu i Kredytu – dwóch pojęć wzajemnie się warunkujących. Wskazuję środki retoryczne (m.in. elementy niewerbalne sytuacji retorycznej, takie jak

Zobacz
[Res Rhetorica]  „O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam”

[Res Rhetorica] „O niektórych aspektach związanych z etosem w argumentum ad crumenam”

RR: polecane artykuły

„Ad crumenam” – typ argumentu, a jednocześnie złożona technika retoryczna. W aktualnym numerze „Res Rhetorica” dr Ewa Rosiak-Zięba pisze o zróżnicowaniu aspektów wiarygodności podmiotów w różnych odmianach tego argumentu. Polecamy! Abstrakt Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów związanych z etosem w argumencie ad crumenam, rozpatrywanym jako złożona technika retoryczna. Przyjęte metody badawcze obejmują dwa podejścia

Zobacz
[Res Rhetorica]  „Wykryto adblocka!” Retoryka komunikatów namawiających do odblokowania reklam

[Res Rhetorica] „Wykryto adblocka!” Retoryka komunikatów namawiających do odblokowania reklam

RR: polecane artykuły

„Uwaga, wykryto AdBlocka!” Jak często, widząc tego typu okienko dialogowe, zastanawiają się Państwo nad jego ekonomicznie motywowaną illokucją? W najnowszym numerze „Res Rhetorica” refleksję na ten temat proponuje w swoim artykule dr Ewa Modrzejewska. Abstrakt Nasze czasy charakteryzuje szybka ewolucja środków i sposobów komunikacji. Za sprawą internetu pojawiają się (i znikają) gatunki perswazyjnych tekstów użytkowych.

Zobacz
[Res Rhetorica]  „Odra w Pruszkowie i w fantazjach użytkowników lokalnych grup w mediach społecznościowych. Analiza metodą motywu fantazjowania”

[Res Rhetorica] „Odra w Pruszkowie i w fantazjach użytkowników lokalnych grup w mediach społecznościowych. Analiza metodą motywu fantazjowania”

RR: polecane artykuły

Metodę motywu fantazjowania przybliża dr Agnieszka Szurek. Zapraszamy do lektury! Abstrakt Celem artykułu jest zaprezentowanie w praktyce jednej z metod krytyki retorycznej: metody motywu fantazjowania. Została ona zaprojektowana przede wszystkim z myślą o analizowaniu narracji tworzonych grupowo (w obrębie „wspólnot retorycznych”), w toku interakcji społecznych. Przedmiotem analizy są budowane w mediach społecznościowych narracje o „epidemii

Zobacz
[Res Rhetorica] „Rhetoric in Digital Communication: Merging Tradition with Modernity”

[Res Rhetorica] „Rhetoric in Digital Communication: Merging Tradition with Modernity”

RR: polecane artykuły

O retoryce cyfrowej jako aliansie tradycji z nowoczesnością pisze dr Anna Bendrat. Zapraszamy do lektury! Abstrakt Looking into the definition of rhetoric in the digital space, one often encounters the view that rhetoric is too remote or too “ancient” to be used as a conceptual, theoretical or practical framework for researching digital media. However, a

Zobacz
[Res Rhetorica] „W trosce o nieprzedstawienie – wizerunek Józefa Stalina na łamach czasopism społeczno-kulturalnych okresu stalinizmu w Polsce”

[Res Rhetorica] „W trosce o nieprzedstawienie – wizerunek Józefa Stalina na łamach czasopism społeczno-kulturalnych okresu stalinizmu w Polsce”

RR: polecane artykuły

W letnim wydaniu czasopisma dr Paweł Sarna z Uniwersytetu Śląskiego, członek PTR, przybliża swoje badania nad cenzurą.  Polecamy! Abstrakt W okresie Polski Ludowej (oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) sposób komentowania aktualnych zdarzeń przez czasopisma społeczno-kulturalne był sprawdzianem politycznej poprawności, do której były one zmuszane przez ówczesne władze. Świadectwem tego są numery specjalne związane z kultem Józefa

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter