Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica] „Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie 'Wiadomości’ TVP 1”

[Res Rhetorica] „Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie 'Wiadomości’ TVP 1”

Korzystając z aktualnych ustaleń teoretycznych dotyczących współczesnych form propagandy Ewa Nowak-Teter (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) proponuje się analizę kategorii dyskursu stosowanych w przekazach głównych wydań „Wiadomości” TVP 1. Abstrakt Opracowanie mieści się w nurcie badań dotyczących współczesnej propagandy. W badaniach wykorzystano podejście krytycznych studiów nad dyskursem oraz model zorganizowanej komunikacji perswazyjnej do analizy kategorii dyskursu stosowanych

Zobacz
[Res Rhetorica] „Retoryczność newsów w polskich serwisach plotkarskich”

[Res Rhetorica] „Retoryczność newsów w polskich serwisach plotkarskich”

Dr Karolina Burno-Kaliszuk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odtwarza w swoim artykule perswazyjne działania nadawcze i analizuje charakterystyczne elementy stylistyczne newsów plotkarskich w takich portalach jak: jastrzabpost.pl, plotek.pl, pudelek.pl, kozaczek.pl. Abstrakt Artykuł stanowi próbę odtworzenia sposobów adaptacji tradycyjnych środków retorycznych przez nadawców serwisów plotkarskich w Polsce. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, szablonów graficznych portali oraz wybranych

Zobacz
[Res Rhetorica] „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga 'Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”

[Res Rhetorica] „Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga 'Mocno stronniczy’ ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)”

„Jednym z celów działań blogerów religijnych, w tym również wspominanych dominikanów, jest nakłonienie zarówno chrześcijan, jak i osób niewierzących lub wyznających inną wiarę do przyjęcia określonych postaw moralnych. Oznacza to, że nadawcom „Mocno stronniczych” przyświecają cele perswazyjne; te z kolei mieszczą się w ramach działań retorycznych” – pisze we wstępie do swojego artykułu dr hab.

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka rzeczy (call for papers)

Zarówno rozwój technologiczny (w tym rozwój sztucznej inteligencji), jak i wzrost świadomości ekologicznej przyczyniają się do spojrzenia na przedmioty z punktu widzenia humanistyki nie-antropocentrycznej . Retoryka rzeczy mieści się w nurcie retoryki kultury (szczególnym zainteresowaniem cieszą się tu analizy dotyczące neokolonializmu, dekolonializmu, retoryki rdzennych mieszkańców), wpisuje się w dyskusje o posthumanizmie. Retoryka rzeczy pozwala badać

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań, Tom 8, Nr 1 (2021)

[Res Rhetorica] Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań, Tom 8, Nr 1 (2021)

Polecamy lekturze najnowszy numer „Res Rhetorica”, zredagowany przez Katarzynę Molek-Kozakowską. Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań nabiera szczególnego znaczenia w obliczu odmiennej rzeczywistości, której doświadczamy. SPIS TREŚCI Temat numeru Retoryczność newsów w polskich serwisach plotkarskich Karolina Burno-Kaliszuk 2-23  pdf Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga „Mocno stronniczy” ojców Adama Szustaka i

Zobacz
[Res Rhetorica]: „Slavery through a Rhetorical Lens: The Book of Negroes by Lawrence Hill as the Female Neo-slave Narrative”

[Res Rhetorica]: „Slavery through a Rhetorical Lens: The Book of Negroes by Lawrence Hill as the Female Neo-slave Narrative”

Dr hab. Brygida Gasztold (Politechnika Koszalińska) proponuje perspektywę retoryczną do omówienia neo-narracji niewolnicy w książce Lawrensa Hilla „Aminata: Siła miłości”. Abstract Artykuł wykorzystuje perspektywę retoryczną w omówieniu neo-narracji niewolnicy w książce Lawrensa Hilla Aminata. Siła miłości. Zbadanie uczuciowych, etycznych i politycznych związków w tekście, które ujawniają się w relacji pomiędzy autorem, tekstem i czytelnikiem, pozwala autorce na

Zobacz
[Res Rhetorica] „What Is (Not) Told: Memory and the Rhetoric of Silence in Dominica Radulescu’s Country of Red Azaleas as an American Emigre Novel”

[Res Rhetorica] „What Is (Not) Told: Memory and the Rhetoric of Silence in Dominica Radulescu’s Country of Red Azaleas as an American Emigre Novel”

Na przykładzie „Krainy czerwonych azalii” Dominicy Radulescu dr hab. Marta Koval (Uniwersytet Gdański) analizuje pamięć i retorykę milczenia w amerykańskiej powieści emigracyjnej. Abstract Tematem artykułu jest retoryka i różnorakie funkcje milczenia jako instrumentu pamiętania i zapominania w powieści Domnicy Radulescu pod tytułem Kraina czerwonych azalii, która jest typowym przykładem prozy emigracyjnej. W powieści milczenie zapobiega przenoszeniu

Zobacz
[Res Rhetorica] „It is More than a Bunch of Numbers: Trauma, Voicing and Identity in Jennifer Chow’s the 228 Legacy”

[Res Rhetorica] „It is More than a Bunch of Numbers: Trauma, Voicing and Identity in Jennifer Chow’s the 228 Legacy”

Pi-hua Ni (National Chiayi University, Tajwan) omawia powieść Jennifer Chow The 228 Legacy z 2013 r. ukazując związki mało znanej historii masakry 228 z opowieścią o głęboko skrywanych sekretach rodziny Lu. Jest to literacka wizja procesu uzdrawiania, pokazująca związki między naruszaniem ciszy wokół traumy, a pamięcią i tożsamością Amerykanów tajwańskiego pochodzenia. 228 odnosi się do daty

Zobacz
[Res Rhetorica] „Literary Means of Expressing Trauma: Silence and Darkness in Dara Horn’s Novel The World to Come”

[Res Rhetorica] „Literary Means of Expressing Trauma: Silence and Darkness in Dara Horn’s Novel The World to Come”

Artykuł Lucyny Aleksandrowicz-Pędich (UH SWPS Warszawa) analizuje powieść Dary Horn The World to Come będącą wyrazem traumy społeczności żydowskiej w US w kontekście antysemityzmu. Motywy prześladowania dotyczą historii pogromów, dyskryminacji w armii amerykańskiej, a także uprzedzeń w obliczu zagrożeń współczesnego terroryzmu. Zagadnienia te wbudowane są w złożoną narrację o związkach rodzinnych, łączącą postacie fikcyjne z historycznymi. Analiza

Zobacz
[Res Rhetorica] „Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

[Res Rhetorica] „Silencing Speech: New American Free Speech Debates”

Aneta Dybska z instytutu Anglistyki UW pisze o współczesnej debacie na temat wolności słowa na amerykańskich uniwersytetach w kontekście wszechobecnej retoryki populizmu. Motywem przewodnim jest odwołanie to wyimaginowanego i zbiorowego podmiotu politycznego zwanego „milczącą większością” (silent majority), którego istnienie zasadza się na dychotomii mowy i milczenia. Artykuł analizuje, w jaki sposób przywołuje się motyw świetności

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content