Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
 /  Posts created by Anna Miłoszewska-Kiełbiewska
[Res Rhetorica] Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness, Vol 7, No 3 (2020)

[Res Rhetorica] Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness, Vol 7, No 3 (2020)

RR: nowy numer

Serdecznie polecamy uwadze najnowszy numer naszego czasopisma pt. „Retoryka (nie)grzeczności” pod redakcją Anny M. Kiełbiewskiej.   Vol 7, No 3 (2020) Retoryka (nie)grzeczności/Rhetoric of (im)politeness redaktor numeru: Anna M. Kiełbiewska Spis treści Temat numeru Stosowność jako warunek sine qua non kompetencji komunikacyjnej Krzysztof Marcyński  PDF Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym Mirosław Ryszkiewicz

Zobacz

[Res Rhetorica] „Queerness of Hallyu 2.0: Negotiating Non-normative Identities in K-pop Music Videos”

Autorki analizują teledyski powstałe w nurcie k-pop po 2007 roku i stosowane w nich przedstawienia męskości. W tle krótka historia południowokoreańskiej muzyki popularnej, zmiany w rozumieniu normatywności i odniesienie płci kulturowej do biologicznej. Artykuł dostępny jest w języku angielskim. Abstrakt This paper discusses the visual encodings of non-normativities in the selected K-pop music videos and

Zobacz
[Res Rhetorica] „Confronting the Jewish Rejection of Jewish Particularism: Chaim Zhitlowsky’s Anti-Assimilationist Intervention in the American Yiddish Press”

[Res Rhetorica] „Confronting the Jewish Rejection of Jewish Particularism: Chaim Zhitlowsky’s Anti-Assimilationist Intervention in the American Yiddish Press”

Temat antyasymilacyjnej kampanii Chaima Żytłowskiego w amerykańskiej prasie jidysz podejmuje Ri J. Turner w swoim artykule „’Nie’ dla odrzucenia przez Żydów narodowego partykularyzmu”. Artykuł dostępny jest w języku angielskim. Abstrakt W artykule poddano analizie sposób wykorzystania przez Chaima Żytłowskiego (1865–1943) „wewnętrznej” żydowskiej przestrzeni prasy jidysz do krytykowania amerykańskiego tygla i przedstawienia jego alternatywnego modelu „internacjonalistycznego”.

Zobacz
[Res Rhetorica] „The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic – A Rhetorical Look at the Genre”

[Res Rhetorica] „The Formats of Pre-Election Television Debates in Poland and the Czech Republic – A Rhetorical Look at the Genre”

W artykule porównane zostały formaty finałowych debat prezydenckich z ostatnich wyborów w Polsce, między Andrzejem Dudą a Bronisławem Komorowskim (2015) i w Czechach między Jiřím Drahošem and Milošem Zemanem (2018). Artykuł dostępny jest w języku angielskim. Abstrakt W artykule porównane zostały formaty finałowych debat prezydenckich z ostatnich wyborów w Polsce, między Andrzejem Dudą a Bronisławem

Zobacz
[Res Rhetorica] „Media Representations of Black Boys and the Response of Contemporary African American Children’s Authors and Illustrators”

[Res Rhetorica] „Media Representations of Black Boys and the Response of Contemporary African American Children’s Authors and Illustrators”

W ostatnich latach afroamerykańscy twórcy literatury dziecięcej zakwestionowali medialny wizerunek czarnego chłopięctwa. Ich książki odrzucają publiczny dyskurs kryzysu oraz proponują nową czarną narrację, która zmienia tożsamość czarnoskórych chłopców. Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych wizerunków czarnoskórych chłopców zawartych w publikacjach oraz ich konfrontacja z przekazem medialnym.

Zobacz
[Res Rhetorica] „A Mission for MARS: The Success of Climate Change Skeptic Rhetoric in the US”

[Res Rhetorica] „A Mission for MARS: The Success of Climate Change Skeptic Rhetoric in the US”

Retoryka sceptycyzmu wobec zmian klimatu jest przedmiotem artykułu Aleksandra Rusera. Badacz analizuje zjawisko z perspektywy antyintelektualizmu. Abstrakt Nadawcy radiowi i telewizyjni zarzucają naukowcom zajmującym się klimatem „promowanie mistyfikacji globalnego ocieplenia”, zalecając „ujawnienie ich nazwisk i zwolnienie z pracy, powołanie do wojska i zamknięcie w koszarach” (Rush Limbaugh); popełnienie „hara kiri” (Glenn Beck); i „publiczne wychłostanie”

Zobacz
[Res Rhetorica]”The rhetoric of 'whataboutism’ in american journalism and political identity”

[Res Rhetorica]”The rhetoric of 'whataboutism’ in american journalism and political identity”

Alan Dykstra bada kontekstowe użycie terminu „whataboutism” [pl. „a za to u was”] we współczesnej polityce amerykańskiej, szczególnie w języku komentarzy politycznych. Abstract This paper is focused on the contextual use of the term “whataboutism” in contemporary American politics, specifically in the language of political news commentary. After tracking the word’s emergence in political discourse,

Zobacz
[Res Rhetorica] Exploring Visual Framing Strategies, Sentiment, and Product Presentation Modality in Instagram Posts of Fashion Influencers

[Res Rhetorica] Exploring Visual Framing Strategies, Sentiment, and Product Presentation Modality in Instagram Posts of Fashion Influencers

W swoim artykule Gulnara Karimova analizuje strategie kadrowania wizualnego, emocje i sposoby prezentacji produktu w postach influencerów modowych na Instagramie Abstrakt Wiele firm używa Instagrama – wizualną platformę społecznościową, w swoich strategiach komunikacji marketingowej do reklamowania produktów i usług, wykorzystując cyfrową retorykę wizualną. Celem niniejszego artykułu jest poszerzenie wiedzy na temat strategii kadrowania wizualnego, emocji

Zobacz
[Res Rhetorica] Retoryka ekologii w kulturze wizualnej (call for papers)

[Res Rhetorica] Retoryka ekologii w kulturze wizualnej (call for papers)

Przedmiotem naszego zainteresowania jest zrozumienie, jak „eko” obrazy działają na widzów: co dany obraz lub film i jego estetyka robi z publicznością, jak nas ukierunkowuje, dezorientuje lub zmienia nasz punkt widzenia, jak wpływa na nasze emocje? W jaki sposób odzwierciedla lub kwestionuje nasz złożony związek z „the more-than-human, other-than-human, inhuman, and human-as-humus” (Haraway 2017)? W

Zobacz
[Res Rhetorica] “Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication

[Res Rhetorica] “Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication

“Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication” Ból i gniew – do tych, jakże aktualnych, odczuć nawiązał w swoim artykule dr Rafał Kuś. Tekst, opublikowany w najnowszym numerze „Res Rhetorica”, choć dotyczy wystąpień prezydenta G. W. Busha po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r.

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter